Advertentie

Een zelfstandige op tien riskeert burn-out

©Oomen, Arenda

Een op de tien zelfstandigen kampt met acute psychische vermoeidheid of burn-outklachten. Dat is evenveel als bij werknemers. Dat weegt op henzelf en op hun onderneming.

10,2 procent van de zelfstandige ondernemers loopt het risico op een burn-out. Dat zijn ongeveer 33.000 mensen. Bij werknemers gaat het om 9,6 procent of 220.000 mensen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vlaamse sociale partners. Het gaat om mensen die door acute psychische vermoeidheidsproblemen niet meer honderd procent adequaat functioneren, maar wel nog aan de slag zijn. Vooral zelfstandige ondernemers die een vermindering of een stopzetting van hun activiteiten verwachten, lopen een hoog risico.

De sociale partners wijzen op de impact van de hoge werkdruk voor de psychische vermoeidheid. Specifiek voor zelfstandige ondernemers is ook de emotionele belasting een belangrijke factor, net als fysiek belastende arbeidsomstandigheden, beperkte sociale ondersteuning en (een gevoel van) een gebrek aan competenties.

Voor de zelfstandigenorganisaties Unizo en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) is het signaal allesbehalve nieuw. ‘We kennen de risicofactoren en spelen daar ook op in’, zegt Unizo-topman Karel Van Eetvelt. ‘We benadrukken in de eerste plaats de goede voorbereiding en vorming van startende ondernemers. Daarnaast bieden we psychologische begeleiding voor ondernemers in een krimpscenario. We bieden ook sessies aan waar mensen met een negatieve ervaring komen getuigen hoe zij die moeilijke periode te boven zijn gekomen. Daar is erg veel interesse voor.’

De onderzoekers van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen wijzen op het belang van preventie van burn-out op de werkvloer. Daarbij moet volgens hen vooral worden ingezet op werkstresspreventie. ‘Werkstresspreventie is onontbeerlijk om acute psychische vermoeidheidsproblemen en uitval door burn-out te voorkomen. Extra waakzaamheid voor te hoge belasting is aangewezen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud