Eerste burgers werken aan gendertoets voor wetten

©BELGA

Alvorens een wet zal goedgekeurd worden, zal ze vooraf ook getoetst worden op de gendergelijkheid.

Kamervoorzitster Eliane Tillieux (PS) en Senaatsvoorzitster Stephanie D'Hose (Open Vld) hopen van het Belgisch parlement het meest genderbewuste parlement van Europa maken tegen 2030.De twee eerste burgers van het land wijzen op een rapport van het Europees Instituut voor Gendergelijkheid d at België in de Europese middenmoot plaatst op vlak van genderbewuste parlementen, tussen Roemenië en Spanje. Ze willen ons land tegen 2030 naar de Europese top brengen, zo meldt De Zondag.
Ze leggen verschillende zaken op tafel die voor verbetering kunnen zorgen. Een belangrijke focus wordt de invoering van een vorm van gendertoets voor wetgevend werk. Als er een nieuwe wet komt, dan moet de impact op gendergelijkheid onderzocht worden. 'Net zoals het Rekenhof vooraf en nadien de impact van een wet op de begroting meet, zou ook gendergelijkheid een automatische check moeten krijgen', zegt Tillieux.

'We willen de parlementsleden ook tonen hoe ze meer genderbewust hun mandaat kunnen invullen', vult D'Hose aan. 'Zo zouden de commissies minder stereotiep gevuld kunnen worden. In de commissie Volksgezondheid zitten proportioneel veel meer vrouwen dan in de commissie Defensie. Tijdens de grote debatten zijn het vooral de mannen die interpelleren. Ook de fysieke ruimte van het gebouw straalt uit dat hier vroeger de mannen de plak zwaaiden. Zie de portretten aan de muren. Of nog iets: er bestaat nog steeds geen zwangerschapsverlof voor parlementsleden.'
De twee voorzitters willen de komende weken en maanden samen met de administratie en de parlementsleden het debat voeren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud