analyse

El Kaouakibi gaat gevecht met klokkenluiders aan

Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi. ©BELGA

De onderneemster en politica Sihame El Kaouakibi (Open VLD) trekt in de tegenaanval na berichten over onregelmatigheden bij haar geesteskind Let’s Go Urban. Ze verzet zich tegen de aanstelling van een bewindvoerder en vraagt een onderzoek naar de klokkenluiders.

Een ‘trial by media’ op basis van ‘aantijgingen die geen splinter hout snijden’. ‘Een poging om mijn imago en wie ik ben te liquideren’. Zo omschrijft Sihame El Kaouakibi de behandeling die haar te beurt is gevallen sinds drie bestuurders van de Let’s Go Urban Academy naar de ondernemingsrechtbank zijn gestapt met een forensische audit waarin vraagtekens worden geplaatst bij geldstromen tussen de gesubsidieerde vzw en vennootschappen die aan El Kaouakibi gelieerd zijn of waren.

Dit is een poging om wie ik ben en mijn imago te liquideren.
Sihame El Kaouakibi
Vlaams Parlementslid (Open VLD)

De zelf opgenomen videoboodschap werd donderdagavond verspreid door haar advocaat, de bekende strafpleiter Omar Souidi. Bijkomende informatie werd niet gegeven. Nochtans bevat de boodschap een tegenstrijdigheid. Zo deelt El Kaouakibi mee dat ze ‘ten volle zal meewerken aan het onderzoek en elke vraag van de voorlopige bewindvoerder zal beantwoorden’, terwijl ze donderdag derdenverzet aantekende tegen de aanstelling van de bewindvoerder door de Antwerpse ondernemingsrechtbank. In de videoboodschap luidt het dat het ‘eenzijdig verzoek om een bewindvoerder aan te stellen achter haar rug is gebeurd’ door drie leden van de raad van bestuur, die inmiddels zijn opgestapt.

‘Zij die hun aanval hebben ingezet om vervolgens zelf in het holst van de nacht van het toneel te verdwijnen, zullen niet slagen in hun opzet. Zij dwingen mij de bevoegde diensten te vragen hun handelen en nalaten in detail te ontleden.’

De drie opgestapte bestuursleden in kwestie zijn ondernemers die gehoor gaven aan alarmsignalen van administratief medewerkers van Let’s Go Urban. Die stelden vast dat uitgaven werden gedaan voor producten die niet bij Let’s Go Urban terechtkwamen of voor diensten waarvoor niet altijd contracten of facturen waren met de vennootschappen waar ze wel terechtkwamen.

De audit stelde voor de periode van begin 2018 tot eind 2020 een geldstroom van 342.000 euro vast naar bedrijfjes waarvan El Kaouakibi oprichtster, zaakvoerster of bestuurder is of was. 177.000 euro ging naar het consultancybedrijfje A Woman’s View, 22.000 euro naar het communicatiebedrijf Wannacatch, 109.597 euro naar het uitzendplatform Wannawork en 27.944 euro naar de horecazaak Point Urbain.

De auditeurs trekken geen conclusies over het onwettig karakter van de feiten. Ze stellen vooral een gebrek aan transparantie vast over de dienstverleningscontracten en bruikleenovereenkomsten die er wel waren.

El Kaouakibi, die aan de doorlichting meewerkte maar intussen ook haar eigen audit bestelde, zegt dat ze voor elke beschuldiging een aanvaardbare verklaring heeft. Vanuit de vennootschappen werd de jongste maanden heel wat geld teruggestort naar Let’s Go Urban. In de audit noemt een van de klokkenluidende medewerkers dat een schoonmaakoperatie.

Groot netwerk van ondernemers

El Kaouakibi bouwde door haar alom bejubelde werk bij Let’s Go Urban een aanzienlijk netwerk uit van overheden en topondernemers die haar activiteiten steunden. Voor het uitzendplatform WannaWork, dat stedelijke jongeren in contact moest brengen met bedrijven, werd in 2018 een startkapitaal van 500.000 euro bijeengebracht door industriëlen als Luc Bertrand, Thomas Leysen, Françoise Chombar en Paul Parein. Bedrijven als Telenet en Deloitte sloten overeenkomsten af voor het aanbrengen van werkkrachten. Wannawork werd geen hoogvlieger. Uit de jaarrekeningen van 2019 blijkt een overgedragen verlies van 74.500 euro. Uitgerekend deze week werd het overgenomen door Vivaldis Interim, waar het een nieuwe start maakt.

Gevraagd naar een reactie wou alleen Telenet een toelichting geven. Het bedrijf is niet ontevreden over de geleverde diensten en uitstraling, maar de samenwerking werd intussen wel stopgezet. Vivaldis Interim zegt dat het alleen de naam en het concept van WannaWork overneemt, maar sterk gelooft in het concept.

Al in 2015 trokken enkele bekende Antwerpse ondernemers de handen van El Kaouakibi af wegens niet-transparante geldstromen.

Ook de horecazaak Point Urbain geeft eind 2019 aan zich te beraden over de toekomst. Het bedrijf had dan al een overgedragen verlies van om en bij het half miljoen euro. ‘De vennootschap heeft een moeilijk jaar achter de rug. De huur in het bijzonder weegt fel door op het resultaat’, klinkt het in het jaarverslag. 

Twee andere bedrijfjes van El Kaouakibi moesten eind 2019 de motor nog aan de praat krijgen. Het opleidingsplatform Wannachange erkent in zijn jaarrekening de afgelopen jaren ‘nog quasi geen omzet’ te hebben gerealiseerd, maar is wel 'in onderhandeling om tot recurrente activiteit te komen'. Het communicatieagentschap Wannacatch zag pas eind 2018 het levenslicht, waardoor de levensvatbaarheid na het eerste verlengde boekjaar al helemaal onduidelijk is.

Volgens bronnen werkten de bedrijfjes de jongste jaren vooral voor elkaar en dan vooral voor het gesubsidieerde Let’s Go Urban. Een ondernemer die El Kaouakibi in het verleden probeerde te helpen, zegt dat de zaken haar boven het hoofd gegroeid zijn. ‘Sihame is enorm succesvol geweest met Let’s Go Urban. Maar bedrijven runnen is iets anders. Ze werd slecht omringd en op kritiek werd heel defensief gereageerd.’

Politiek houdt niet alleen Open VLD de adem in. In het vorige Antwerpse stadsbestuur kende jeugdschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) grote fondsen toe aan Let's Go Urban. Nochtans waren in 2015 al alarmbellen afgegaan, toen enkele bekende Antwerpse ondernemers die fondsen zouden werven de handen van El Kaouakibi aftrokken wegens niet-transparante geldstromen.

El Kaouakibi zegt in haar combattieve boodschap nog dat ze Let's Go Urban niet laat kapotmaken. 'Jarenlang heb ik elke dag geknokt om een mooi project uit te bouwen met maar één doel voor ogen: jong, kansarm talent inspireren om zichzelf te ontplooien.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud