Advertentie

Energiefactuur wordt tot 100 euro lichter

Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten. ©BELGA

De regering-De Croo zet een eerste stap naar de invoering van de energienorm door de federale heffingen om te zetten in accijnzen. Als de Vlaamse regering een gelijkaardige oefening doet, kan dat de gezinsfactuur tot 100 euro lichter maken.

De federale regering bereikte maandagmiddag een akkoord over een pakket van 700 miljoen aan maatregelen om iets te doen aan de stijgende energiefacturen. Dat er boven op het sociaal tarief van 1 miljoen gezinnen ook een eenmalige korting van 80 euro voor de lage inkomens komt, was politiek de felst bevochten, maar zeker niet belangrijkste maatregel.

Interessanter is dat voor het eerst een grote beweging in gang wordt gezet om de energiefactuur te hervormen. Zo worden alle federale heffingen uit de factuur gehaald en omgezet in een accijns. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) werken daar al even aan.

Dat moet alle gezinnen die geen sociaal tarief hebben in 2022 een voordeel van 30 euro per jaar opleveren. De maatregel, die 156 miljoen euro kost, maakt ook dat de federale heffingen niet verder kunnen stijgen door de komst van nieuwe windparken. Aan de accijns wordt een cliquetsysteem gekoppeld, zodat de regering grote prijsschommelingen kan opvangen. Op termijn wordt zelfs een taxshift mogelijk die elektriciteit minder en fossiele brandstoffen meer belast.

De omzetting van de federale energieheffingen in accijnzen moet ook verhinderen dat bedrijven hun energiefactuur de komende jaren zien exploderen.

De hervorming is vooral belangrijk voor de bedrijven. Zonder de omzetting van een heffing naar accijnzen zouden ondernemingen hun elektriciteitsfacturen zien ontploffen omdat de Europese Commissie de bestaande plafonds voor grootverbruikers in twijfel trekt. De nieuwe regeling lijkt wel de Europese toets te gaan overleven. De zogenaamde energienorm die daarmee wordt ingevoerd, wordt ook wettelijk verankerd. Elk jaar zal zowel de koopkracht van de gezinnen als de concurrentiekracht van de bedrijven vergeleken worden met de situatie in de buurlanden. Dat moet leiden tot een jaarlijks rapport met aanbevelingen voor de federale regering, valt te horen in de entourage van Van der Straeten.

Ook Demir beweegt

Het akkoord over de hervorming was maandag nog maar enkele uren uitgelekt, of daar was Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) al met de tegenzet. Tussen de N-VA en de federale regering is al maanden een felle strijd bezig over de energieprijzen, waarbij voortdurend in elkaars richting wordt gekeken. De Vlaamse heffingen en bijdragen in de energiefactuur zijn een stuk groter dan de federale -zowat 40 procent van de factuur bestaat uit Vlaamse heffingen en kosten. Maar Demir leek de voorbije weken niet van plan veel te bewegen. Volgens haar zijn de Vlaamse delen de jongste jaren al met ruim 7 procent gedaald en was het nu dus aan de federale regering om te handelen.

Nu de federale regering een akkoord heeft bereikt, kondigt Demir dan toch een bijkomende Vlaamse inspanning aan. Ze wil nog eens voor 170 à 200 miljoen Vlaamse heffingen en bijdragen uit de factuur halen - ze moet daarover nog een akkoord bereiken in de Vlaamse regering. Het moet de factuur voor alleenstaanden, gezinnen en de meeste handelszaken in 2022 met 60 à 70 euro lichter maken. Samen met de federale maatregel verdwijnt dus zowat 100 euro uit een gemiddelde jaarfactuur. Belangrijke kanttekening: dat geld is uiteraard niet weggetoverd. Die miljoenen verhuizen naar de algemene middelen, waar al grote tekorten zijn.

Vliegtaks

De federale energiemaatregelen maken deel uit van het grotere begrotingsakkoord dat premier Alexander De Croo (Open VLD) dinsdagnamiddag tijdens zijn beleidsverklaring moet voorstellen in de Kamer. Het gaat om een reeks arbeidsmarkthervormingen, een lastenverlaging en maatregelen die het begrotingstekort wat moeten verkleinen. Bij het sluiten van de krant zaten de federale topministers nog samen om de laatste knelpunten weg te werken.

Op de arbeidsmarkt springen de soepeler regels voor nachtarbeid en het activeren van langdurig zieken het meest in het oog. De liberalen willen dat bedrijven in de sector van de e-commerce net als hun Nederlandse en Duitse concurrenten gemakkelijker ’s avonds en ’s nachts kunnen werken. Daarvoor willen ze het eenvoudiger maken het vakbondsveto tegen nachtwerk te omzeilen, maar de PS staat daar op de rem. Bij de re-integratie van langdurig zieken die nog kunnen werken, valt de invoering van sancties op. Zieken die hun terugkeer boycotten, zouden 2,5 procent van hun uitkering kunnen verliezen.

Een andere opvallende maatregel is het plan van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) om de bijzondere bijdrage op de sociale zekerheid, die onder de regering-Dehaene werd ingevoerd, op termijn te laten uitdoven. Er zou een eerste schijf van 300 miljoen euro worden vrijgemaakt, waardoor de laagste lonen minder lasten moeten betalen. Om dat te financieren wordt onder meer naar een inscheeptaks op korte vluchten gekeken.

Federaal begrotingsakkoord
Over energie, arbeidsmarkt en lastenknip

Nachtarbeid
E-commerce hoopt op soepeler regels voor nachtwerk

Langdurig zieken
2,5 procent minder uitkering voor wie terugkeer naar werk boycot op tafel

Fiscaliteit 
Lastenverlaging, maar ook inscheeptaks op korte vluchten

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud