Advertentie
netto

Van Peteghem wil snel hervorming huurfiscaliteit

Minister Van Peteghem staat onder druk nadat het Europees Hof ons land dwangsommen heeft opgelegd ©Photo News

Het Europees Hof van Justitie eist een boete van 2 miljoen euro en een dwangsom van 7.500 euro per dag zolang de Belgische fiscus de huurinkomsten van binnenlandse en buitenlandse woningen verschillend belast. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem wil 'in de komende weken' al met een oplossing komen.

De regering krijgt er met dit arrest een moeilijk fiscaal en politiek hangijzer bij. Een hangijzer dat behoorlijk wat geld dreigt te kosten bovendien.

België heeft als enige land in de Europese Unie geen belasting op reële huurinkomsten. De verhuur van woningen wordt belast op basis van het kadastraal inkomen, wat in de praktijk een fictief inkomen is. Voor woningen in andere lidstaten hanteert de Belgische fiscus wel een belasting op huurinkomsten.

Het Europees Hof van Justitie veroordeelde de discriminatie tussen binnenlandse en buitenlandse huurinkomsten al in april 2018. Omdat België de draad niet oppakte, startte de Commissie een tweede procedure in juli vorig jaar. Deze keer vorderde de Commissie een boete en een dwangsom voor elke dag dat de regelgeving niet is aangepast.

Tweede keer

Dit arrest zet grote druk op de Belgische regering om de wetgeving aan te passen.

De Europese rechters stellen vast dat België geen uitvoering gaf aan het eerste arrest en veroordeelt ons land dus voor de tweede keer. De Commissie stelde een boete voor van minstens 2 miljoen euro en een dwangsom van 22.000 euro per dag. Het Europees Hof verlaagt de dwangsom nu naar 7.500 euro per dag. België kan daartegen geen beroep meer aantekenen.

'De reden daarvoor is dat dit al bij al een beperkt probleem is', zegt Stefaan Van der Jeught, een van de woordvoerders van het Hof. 'In slechts 1,6 procent van de Belgische belastingaangiften wordt melding gemaakt van buitenlands vastgoed. Het Hof zegt ook niet dat België de manier waarop het huurinkomsten belast in het binnenland moet opheffen. Het wijst er alleen op dat die manier in binnen- en buitenland dezelfde moet zijn.'

Dit arrest zet grote druk op de Belgische regering om de wetgeving aan te passen. Dat ligt politiek bijzonder gevoelig: huiseigenaars zouden daardoor veel meer moeten betalen voor hun woning of appartement dat verhuurd wordt. De andere optie, een belasting op het kadastraal inkomen in pakweg Italië of Spanje, is dan weer praktisch moeilijk uitvoerbaar, zeggen experts in onroerend goed.

'Snel duidelijkheid'

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wil alvast vaart maken. 'Wij zullen uitvoering geven aan het arrest', zo reageert hij. 'Mensen met onroerende goederen in het buitenland wachten al lang op duidelijkheid. Ik wil hen die dan ook snel kunnen bieden.'

Van Peteghem gaf zijn administratie al de opdracht om met een voorstel te komen. 'In de loop van de komende weken' wil hij dat aan de ministerraad voorleggen.

Vraag is welke richting de regering uiteindelijk zal inslaan. Vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD) liet in een recent interview in De Standaard al verstaan dat hij geen heilige huisjes omver wil halen. 'Huurinkomsten blijven onbelast, er komt geen vermogenskadaster en van de bedrijfswagens blijven we af.' Valt dat vol te houden met een stevige boete en een dwangsom boven het hoofd?

Advertentie
Gesponsorde inhoud