'Europa heeft 50 miljoen migranten nodig'

Een Afghaanse vluchteling in het station van Schönefeld, Duitsland ©© Patrick Pleul/dpa/Corbis

'Tegen 2050 zal Europa door de vergrijzing 50 miljoen arbeidsplaatsen niet kunnen invullen, zelfs als we tot 70 jaar werken. Migranten zullen die banen moeten invullen', zegt Marcia De Wachter, ondervoorzitster van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid.

De Wachter stelde donderdag het jaarverslag voor van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid. Het verslag beschrijft de evolutie en vooruitzichten van de arbeidsmarkt en doet tientallen aanbevelingen.

Migratie kan volgens het rapport de verwachte daling van de bevolking op arbeidsleeftijd doen keren. Maar België slaagt er voorlopig niet in veel migranten in te schakelen op de arbeidsmarkt. 'De werkgelegenheidsgraad van de Belgen bedraagt 68,6 procent en die van niet-EU-onderdanen slechts 40,5 procent', signaleert minister van Werk Kris Peeters (CD&V). 'Het verschil tussen beide cijfers is een van de hoogste in de Europese Unie.'

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid merkt op dat een grotere flexibiliteit van de arbeidsmarkt een positieve invloed zou hebben op de concurrentiekracht en de werkgelegenheid. 'In België bepaalt de werkgever voor 80 procent van de werknemers het uurrooster', signaleert De Wachter. 'In Scandinavië hebben werknemers meer keuzevrijheid.'

Bovendien komen atypische werktijden, zoals werken op zondag of nacht-, avond- en ploegenarbeid, minder voor in ons land. De Wachter: 'We moeten de negatieve impact bestuderen van de geringe flexibiliteit op sectoren als e-commerce. Nederland staat verder.'

Peeters gaat akkoord en noemt meer flexibiliteit een 'absolute noodzaak'. Maar hij waarschuwt ook: 'Meer flexibiliteit is niet tegengesteld aan zekerheid en duurzame inzetbaarheid.'

De arbeidsmarktspecialisten van de raad roepen de federale regering op extra lastenverlagingen te voorzien voor lage lonen. In het kader van de taxshift zullen de werkgeversbijdragen dalen van 33 naar 25 procent van het brutoloon. Maar sommige sectoren met relatief lage lonen reageerden kritisch op deze lineaire lastenverlaging, omdat zij nu al lagere lasten betalen en de loonkosten niet zullen zien dalen.

Ze krijgen steun van de experts van de Hoge Raad. 'De regering moet de aan werknemers met lage lonen en deeltijdwerkers toegekende voordelen vrijwaren', zegt De Wachter, die ook directeur is van de Nationale Bank. Peeters reageerde positief op het voorstel. 'Dit is een belangrijke aanbeveling.'

Maar De Wachter vroeg ook aandacht voor andere doelgroepen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. 'De toegang tot werk van jongeren, 55-plussers, laaggeschoolden, migranten en personen met een arbeidsbeperking moet verbeteren.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud