Europa: 'Zorgwekkend weinig STEM-studenten in België'

Google opende in april een nieuw 'Digitaal Atelier'. ©Google

België bungelt aan de staart van het Europese peloton qua aantal afgestudeerden in wetenschappelijke, technologische en wiskundige richtingen. Er is ook een tekort aan ICT-specialisten.

Hoe ver zijn de verschillende Europese lidstaten gevorderd in hun omslag naar de digitale economie of de digitale maatschappij? De Europese Commissie plaatst die vraag centraal in haar jaarlijkse ‘Index van de Digitale Economie’.

Voor België brengt die digitale check-up niet meteen goed nieuws. In de algemene index, die peilt naar uiteenlopende aspecten zoals het gebruik van internet, e-commerce of digitale overheidsdiensten, zakt België twee plaatsjes, van 6 naar 8.

Ons land dankt zijn terugval aan de snellere digitale vooruitgang in andere landen. België behoort wel nog tot de cluster van ‘goed presterende landen’, maar moet buurlanden zoals Nederland en Luxemburg laten voorgaan. Een van de zwakke punten van België ligt in onze digitale vaardigheden. De Belg scoort bovengemiddeld qua digitale basisvaardigheden. 61 procent van Belgen kan digitaal uit de voeten, vergeleken met 57 procent in de rest van de EU.

STEM

Maar daar stopt het goed nieuws. Het betekent dat een groot deel van de bevolking digitaal niet vaardig is. Er studeren te weinig jongeren af in de STEM-richtingen (science, technology, engineering en mathematics). Er is ook een tekort aan gekwalificeerde ICT-specialisten.

De zwakke positie in de EU was net de reden voor de oprichting van een STEM-actieplan.
Hilde crevits
Vlaams minister van onderwijs

België staat onder alle Europese lidstaten pas op de 23ste plaats qua aantal afgestudeerden in die wetenschappelijke, technologische en wiskundige richtingen. Op elke 1.000 personen tussen 20 en 29 jaar zijn er er slechts 13,3 die afstuderen met een STEM-diploma. Het gemiddelde op Europees niveau is 19,1.

De Europese Commissie, auteur van het rapport, spaart zijn kritiek op ons land niet. Het noemt het ‘blijvend lage percentage’ STEM-afgestudeerden ‘zorgenbarend’. Het staat volgens de Commissie ook in contrast met de vele gekwalificeerde arbeidskrachten die veelal verder gestudeerd hebben.

Actieplan

Europa construeert de vergelijking tussen lidstaten wel op basis van cijfers uit 2015. ‘De zwakke positie binnen de Europese Unie is net de reden geweest voor de oprichting van een STEM-actieplan’, klinkt het bij Vlaamse minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

Ze wijst erop dat het aandeel jongeren dat in de tweede graad secundair onderwijs voor een STEM-richting kiest, stijgt. ‘Bij de modernisering van dat secundair is STEM een apart domein, met oog op verder studeren of richting arbeidsmarkt’, aldus Crevits. Dat werkt door naar het hoger onderwijs. ‘De doorstroom versterkt, we verliezen minder leerlingen in de overgang.’

ICT-deskundigen

De Europese Commissie waarschuwt dat een tekort qua STEM-afgestudeerden kan wegen op de groei en innovatie in ons land. Personen met een STEM-diploma stromen veelal door naar functies die digitale vaardigheden eisen. België kampt om die reden nu al met een tekort aan ICT-specialisten. Volgens de real-time monitor van de Europese Commissie stonden er begin april 13.997 vacatures voor ICT-deskundigen open in ons land.

Als België het meent met de digitale transformatie moet het daar iets aan veranderen, zo is de conclusie. De Europese Commissie juicht wel toe dat federaal minister voor de Digitale Agenda Alexander De Croo (Open VLD) 18 miljoen euro uittrok om de digitale vaardigheden van de Belg bij te spijkeren.

E-overheid

De commissie verwijst onder meer naar BeCentral, de co-workingspace in het Centraal Station. Daar huizen zowel de codeerschool BeCode als het Digitaal Atelier van zoekgigant Google. De Amerikaanse internetgigant wil daar gratis workshops geven aan 10.000 Belgen.

Een ander werkpunt voor België zijn de digitale overheidsdiensten. Ons land boekt vooruitgang in het aanbieden van vooraf ingevulde formulieren of digitale gezondheidsportalen. Maar Europa hekelt wel de versnippering in ons land.‘De federale structuur van België brengt specifieke uitdagingen om coherente e-overheidsdiensten over het hele land aan te bieden’, schrijft de Europese Commissie.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud