Federale overheid worstelt nog met asbest

Ook in de Muntschouwburg moest de Regie der Gebouwen asbest laten verwijderen. ©BELGA

In een op de tien gebouwen van de federale overheid moesten de afgelopen vijf jaar nog maatregelen worden genomen tegen asbest, gaande van analyses tot de verwijdering ervan.

Het is al sinds 1998 verboden materialen te produceren die asbest bevatten en asbest te verkopen of opnieuw te gebruiken. Als u asbestvezels inademt, kunnen die zeer diep doordringen in uw longen en na 20 tot 40 jaar kan u ernstige ziektes krijgen, zoals long- of buikkanker. Al meer dan twintig jaar geleden begon de federale regering daarom alle federale overheidsgebouwen te saneren.

Maar hoe groot is het asbestprobleem nog in onze overheidsgebouwen? De voorbije vijf jaar, van 2014 tot en met 2018, heeft de Regie der Gebouwen nog in 104 gebouwen asbestmaatregelen moeten nemen, zoals het uitvoeren van analyses of het laten verwijderen van asbest. Het gaat om meer dan een op de tien gebouwen die de Regie der Gebouwen beheert.

Dat blijkt uit gegevens die De Tijd opvroeg bij de Regie der Gebouwen, naar aanleiding van een parlementaire vraag van MR-Kamerlid Gautier Calomne. De 104 gebouwen zijn een minimum omdat er tijdens globale renovaties ook nog kleinere asbestanalyses en -verwijderingen hebben plaatsgevonden in de federale overheidsgebouwen.

Kazernes in Etterbeek

Uit de tabellen die we konden inkijken, blijkt dat er bijvoorbeeld in een logistiek centrum in Ukkel van de federale politie voor meer dan een kwart miljoen euro aan asbest is verwijderd, onder andere bij de vervanging van het dak. Hetzelfde is gebeurd voor de kazernes van de federale politie in Etterbeek, wat meer dan 200.000 euro kostte. De Koninklijke Muntschouwburg, het oude Antwerpse gerechtsgebouw aan de Britselei, de gevangenis van Gent en het asielcentrum in Kapellen zijn andere gebouwen waar asbest moest worden verwijderd.

Al die asbestmaatregelen hebben de voorbije vijf jaar samen 1,828 miljoen euro gekost, verspreid over 196 facturen. Het ging over 43 gebouwen in Vlaanderen, tegenover 27 in Brussel en 34 in Wallonië. Maar als we naar het prijskaartje kijken, werden de meest ingrijpende asbestsaneringen uitgevoerd in de federale overheidsgebouwen in Brussel (839.000 euro).

104
Van 2014 tot en met 2018 moest de Regie der Gebouwen nog in 104 gebouwen van de federale overheid asbestmaatregelen nemen.

‘De hoeveelheid asbest die aanwezig is in federale overheidsgebouwen neemt van jaar tot jaar af’, zegt de woordvoerster van de Regie der Gebouwen, Pauline Vachaudez. ‘We laten in het kader van renovatiewerken geregeld asbest verwijderen. Op langere termijn investeert de Regie der Gebouwen ook in de modernisering van haar vastgoedportefeuille. Dat gebeurt door oudere, onaangepaste gebouwen te verkopen, verouderde huurgebouwen te verlaten en nieuwe gebouwen te bouwen. Op die manier neemt ook het aandeel in de vastgoedportefeuille van de gebouwen die asbest bevatten af.’

De Regie der Gebouwen laat niet alle asbest meteen verwijderen. ‘In een aantal oudere federale overheidsgebouwen is er inderdaad nog asbest aanwezig, maar als het asbest niet beschadigd of verweerd is, en niet wordt bewerkt, stelt die aanwezigheid geen probleem’, luidt het. Het is pas als de Regie werken laat uitvoeren, dat eerst wordt nagegaan of asbest aanwezig is en of dat verwijderd moet worden.

Saneringswerken

De regering heeft de voorbije jaren ook bespaard op de saneringswerken voor gebouwen met asbest, leren de recentste begrotingsdocumenten van de Regie der Gebouwen die zijn ingediend in de Kamer. In oktober 2014 is beslist de dotatie voor de saneringswerken in 2015 te met 10 procent te verminderen. Vanaf 2016 tot dit jaar komt daar elk jaar nog een extra besparing met 2 procent bovenop. Er zijn ook kredieten verschoven naar de gewone investeringsdotatie, waardoor er de komende jaren nog zo’n 331.000 euro per jaar overblijft voor de saneringswerken.

Maar er is in het verleden wel al 70 miljoen euro uitgegeven aan de saneringswerken tegen asbest in de federale overheidsgebouwen. Dat gaat al terug tot oktober 1997 toen de regering besliste een inventaris te maken van alle asbesthoudende materialen in de staatsgebouwen. Nadat een privébedrijf die inventaris had opgesteld, werd een beheersprogramma voorgesteld aan de diensten die in de gebouwen moesten werken. Naargelang het risico moesten dringend saneringswerken volgen (topprioriteit), zou op korte of lange termijn worden gesaneerd, of zou dat pas gebeuren ‘als het opportuun was’.

Volgens de eerste ramingen, die dateren van het jaar 2000, zou de hele saneringsoperatie meer dan 111 miljoen euro kosten. Maar onder andere door de verkoop van een aantal gebouwen met asbest zakte die raming naar zo’n 60 miljoen euro in 2002. Maar het budget was al opgebruikt in 2004, waardoor de Cel Asbest van de Regie der Gebouwen toch geld moest bijvragen en er uiteindelijk 70 miljoen werd uitgegeven.

Waar is asbest verwijderd?
Waar is asbest verwijderd?

- Kazernes van de federale politie in Etterbeek

- Oud justitiepaleis in Antwerpen aan de Britselei

- Gevangenis van Gent

- Logistiek centrum van de federale politie in Ukkel

- Koninklijke Muntschouwburg in Brussel

- Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis in het Jubelpark in Brussel

- Asielcentrum in Kapellen

- Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie in Ukkel

- Gerechtsgebouwen van Nijvel en Namen

- Paleis van de prins-bisschoppen in Luik

- Opvangcentrum voor vluchtelingen in Florennes

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud