Advertentie

Fiat voor nieuwe steun aan bedrijven die moeten sluiten

©BELGA

De plenaire Kamer heeft het licht definitief op groen gezet voor een nieuw steunpakket voor de sectoren die bijzonder getroffen worden door de gevolgen van de corona-epidemie.

Na een eerste verplichte sluiting in het voorjaar moeten ook nu, tijdens de tweede golf, onder meer restaurants, cafés en niet-essentiële handelszaken de deuren sluiten. Om die sectoren te stutten stelde de federale regering een nieuw steunpakket voor.

Het gaat onder meer om een vrijstelling van de RSZ-bijdragen voor het derde kwartaal voor alle verplicht gesloten sectoren en een subsidie voor de uitbetaling van eindejaarspremies in de horeca.

Het wetsontwerp dat die steunmaatregelen moet invoeren werd woensdag goedgekeurd in de Kamercommissie voor Sociale Zaken. Dat gebeurde een week later dan voorzien. De N-VA-fractie had een tweede lezing gevraagd omdat ze vreest dat de regeling juridisch niet zal standhouden.

De vrijstelling voor de RSZ-bijdrage voor het derde kwartaal dreigde als gevolg van de vertraging wel in het gedrang te komen omdat de deadline voor de betaling op 15 november verviel. Maar daar werd een mouw aan gepast. De verplicht gesloten ondernemingen krijgen een premie die gelijk is aan de werkgeversbijdrage voor het derde kwartaal, wat in de praktijk op hetzelfde neerkomt als een vrijstelling.

Voor het vierde kwartaal van 2020 wordt uitstel verleend. De ondernemingen kunnen bovendien een afbetalingsplan aanvragen, zodat ze de verschuldigde bijdragen niet plots in één keer moeten betalen.

167 miljoen
eindejaarspremie horecapersoneel
De federale overheid komt met 167 miljoen euro over de brug om horecazaken de kans te geven de eindejaarspremie van hun personeel te betalen.

Naast de maatregelen rond de sociale bijdragen komt er ook een subsidie van 167 miljoen euro om de uitbetaling van de eindejaarspremie aan werknemers in de horeca te garanderen en een dubbel overbruggingsrecht in de maanden oktober en november voor alle zelfstandigen die in de tweede golf de deuren moesten sluiten.

Het steunpakket kreeg donderdag de steun van 119 Kamerleden. De N-VA-fractie onthield zich, omdat ze er niet van overtuigd is dat het ontwerp juridisch waterdicht is. De fractie wil vermijden dat 'gammele regelgeving' door een rechtbank wordt vernietigd. 'Daarmee dreig je de getroffen sectoren in een nog groter avontuur te storten waar niemand in wil terechtkomen', aldus N-VA-Kamerlid Björn Anseeuw.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud