Advertentie
netto

Fiscus bijt in het zand over aftrek tweede verblijf in vennootschap

Een nieuw arrest van het hof van beroep in Gent stelt dat de kosten die bedrijfsleiders in hun vennootschap inbrengen voor hun tweede verblijf niet in verhouding moeten staan tot het belaste fiscaal voordeel.

Wie als enige zaakvoerder met zijn (management)vennootschap een tweede verblijf aankoopt en daarop belast wordt volgens het forfaitair voordeel van alle aard, mag ook de kosten inbrengen die nodig zijn voor de verwerving en het gebruik ervan. Dat bleek de voorbije jaren al uit verschillende uitspraken van hoven van beroep. Een recent arrest gaat nu nog een stap verder.

Het arrest stelt dat de fiscale administratie zich voor de aftrek van de kosten niet mag beroepen op het proportionaliteitsbeginsel.
Thierry Lauwers
Fiscaal advocaat bij Lauwers Fiscale Advocaten

‘Het arrest stelt dat de fiscale administratie zich voor de aftrek van de kosten niet mag beroepen op het proportionaliteitsbeginsel’, zegt fiscaal advocaat Thierry Lauwers van Lauwers Fiscale Advocaten. Dat beginsel stelt dat de kosten die in mindering worden gebracht in verhouding moeten staan tot het voordeel dat belast wordt. ‘Die redenering wordt nu door het hof weerlegd. De eigenaar van de woning kan alle facturen die betrekking hebben op het gebruik en onderhoud van het onroerend goed in mindering brengen, ook al liggen die veel hoger dan het voordeel dat forfaitair belast wordt.’

Opportuniteit

Het arrest is volgens Lauwers baanbrekend omdat het de juridische onderbouw van de fiscale administratie wegveegt. ‘Het komt neer op een vernietiging van het opportuniteitsoordeel dat een fiscale administratie mag inroepen. Dat oordeel laat de fiscale administratie toe afgetrokken kosten te verwerpen als ze die te hoog vindt’, zegt Lauwers. ‘Let wel, als de kosten manifest niet te verantwoorden zijn of manifest overdreven zijn, kan de fiscale administratie uiteraard wel nog altijd ingrijpen.'

Het nieuwe arrest volgt op eerdere arresten die de inbreng van een privéwoning in een vennootschap groen licht gaven. Rechtbanken oordeelden toen dat er argumenten kunnen zijn waarom een vennootschap de woning gratis privé ter beschikking stelt van de bedrijfsleider en die ook als een bedrijfskost ziet.

Vorm van bezoldiging

Dat is het geval als de woning als een vorm van bezoldiging voor de bedrijfsleider wordt gezien. De voorwaarde is dan wel dat die werkelijke prestaties kunnen bewezen worden. Bij een eenmanszaak is dat verband doorgaans makkelijker te geven. Een ander argument is dat vastgoed ook als een goede investering voor de cash van de vennootschap beschouwd kan worden. Als de vennootschap de woning later met een meerwaarde verkoopt, wordt ze daarop belast. De kosten die gemaakt worden om de woning te verwerven zijn dan per definitie aftrekbaar.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud