Fiscus moet Fins bedrijf ruim 200 miljoen euro terugbetalen

Het Finse energiebedrijf Fortum voerde een jarenlange juridische strijd met de Belgische Belastinginspectie. ©REUTERS

De fiscus lijdt een pijnlijke nederlaag in de strijd tegen constructies met de notionele intrestaftrek. Daardoor moet de staatskas het Fins bedrijf Fortum meer dan 200 miljoen euro terugbetalen.

Sinds 2006 kunnen bedrijven in ons land gebruikmaken van de notionele intrestaftrek. Dat is het Belgische belastingvoordeel, ook bekend als de aftrek voor risicokapitaal, waarmee bedrijven een fictieve rente mogen aftrekken van hun winst als ze vanuit ons land financieringen doen met hun eigen vermogen. Ook Fortum was er destijds snel bij. De Finse energiegroep richtte in februari 2008 een Belgische vennootschap op, Fortum EIF, waarmee die genoot van de notionele intrestaftrek.

Het valt te betreuren dat de fiscus met dit soort acties kapitaal uit België heeft weggejaagd.
Philippe Renier
Advocaat van Fortum

Die Belgische vennootschap fungeerde als een interne bank van de groep om leningen te geven aan andere dochterbedrijven van de groep elders in de wereld. Tal van andere internationale groepen richtten soortgelijke vehikels op in ons land om te genieten van de notionele intrestaftrek. Zo wilde Fortum in 2008 een Russisch energiebedrijf overnemen voor liefst 4 miljard euro. De financiering gebeurde onder andere via de Belgische vennootschap Fortum EIF. 

Het leverde Fortum een mooi voordeel op. In 2009 mocht het op een belastbaar resultaat van 75 miljoen euro een aftrek van bijna 70 miljoen euro toepassen.

In oktober 2011 verstuurde de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) een eerste gepeperde belastingclaim naar Fortum voor het aanslagjaar 2009, met een belastingverhoging. Later volgden claims voor de volgende jaren. Alleen al voor 2008 tot 2012 liep de rekening op tot 113 miljoen euro. De BBI ging niet akkoord met de in haar ogen 'kunstmatig opgezette constructie'. De Belgische vennootschap had geen personeel, en had hier behalve het ontvangen van intresten geen andere economische activiteit, meende de fiscus.

Precedent

Maar gisteren heeft het Gentse hof van beroep Fortum gelijk gegeven en de belastingaanslag van de fiscus vernietigd. Het hof gaat er niet mee akkoord dat Fortum EIF een 'papieren tussenschakel zonder financieel en economisch nut in het financieringsproces' was, zoals de fiscus beweert.

'Het is niet vereist dat een vennootschap personeel in dienst neemt om haar activiteiten te ontwikkelen', luidt het. Het hof ziet ook geen graten in de financiering van de Russische overname. De financiering mocht via de Belgische vennootschap verlopen, ook al deed die de overname niet zelf.

Het valt te betreuren dat de fiscus met dit soort acties kapitaal uit België heeft weggejaagd.
Philippe Renier
Advocaat van Fortum

Het Gentse hof beveelt de fiscus de al betaalde belastingbedragen terug te betalen. 'Dat bedrag moet nog vermeerderd worden met de wettelijke moratoriumintresten, waardoor de fiscus na al die jaren zeker meer dan 200 miljoen euro zal moeten terugbetalen', stellen de advocaten van Fortum, Philippe Renier en Leen Ketels.

Fortum stapte al in november 2012 naar de rechter, maar de procedure sleepte lang aan nadat de fiscus nog naar het Hof van Cassatie was getrokken en Cassatie in mei vorig jaar een eerder arrest had verbroken.

'Het was van bij het begin duidelijk dat niets abnormaal was aan de verrichtingen. Dat is nu, na bijna tien jaar, pijnlijk duidelijk', menen de advocaten. 'Dit arrest schept ook een precedent: zulke financieringsvennootschappen kunnen legitiem worden gebruikt in België. De notionele intrestaftrek was juist bedoeld om kapitaalvennootschappen in ons land te houden. Dan valt het te betreuren dat de fiscus met acties zoals die tegen Fortum rechtsonzekerheid heeft gecreëerd en kapitaal uit België heeft weggejaagd.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud