Fiscus vecht nog 1.300 rechtszaken uit vorige eeuw uit

De zaak tegen de vroegere verlichtingsgroep Massive gaat terug tot 1989. ©BELGA

De fiscus vecht nog 1.325 rechtszaken met belastingplichtigen uit die teruggaan tot voor 2000.

Dat bevestigt de woordvoerder van de fiscus, Francis Adyns. Boven op die stokoude rechtszaken lopen ook 122 administratieve procedures die dateren van vorige eeuw.

Een navraag bij fiscale advocaten leert dat de trage gang van zaken in die belastingdossiers verschillende oorzaken heeft. Het is een mix van getalm bij de fiscus, procedureslagen door de advocaten en lange doorlooptijden bij vooral het Brusselse hof van beroep. Fiscale advocaten waarschuwen hun cliënten dat ze voor vijf tot zeven jaar geen uitspraak van het hof mogen verwachten.

Bij het Antwerpse hof van beroep is er momenteel een wachttijd van 16 à 18 maanden voor fiscale zaken. Dat betekent dat wie vandaag een verzoekschriftindient bij het hof pas voor eind volgend jaar een rechtsdag krijgt.

Als je overladen bent met belastingschulden en je wil het zo lang mogelijk rekken, kan je in Brussel eindeloos blijven procederen.
Fiscaal advocaat

Maar veel zaken zijn ook al jaren blijven liggen bij de fiscus. Ze komen dan weer tot leven als de belastingplichtige naar de rechter stapt. Zo heeft het Antwerpse hof van beroep onlangs een arrest geveld over een belastingzaak tegen de vroegere verlichtingsgroep Massive waarbij de feiten al dertig jaar oud waren.

Boekjaar 1989

Het is een belastingzaak die teruggaat tot het boekjaar 1989. Maar pas nu, 30 jaar later, is er een uitspraak van het Antwerpse hof van beroep. In de zaak was nog sprake van Belgische franken, van een belastingvoordeel dat al in 1992 is afgeschaft en van een bedrijf, de verlichtingsgroep Massive, dat in 2007 verkocht is aan Philips en waarvan de fabriek in Kontich al enkele jaren is gesloten. Er moest in de rechtszaal nog worden gepleit over een bericht dat de fiscus al verstuurde in 1992.

‘Dat is inderdaad fiscale archeologie’, reageert Hans Symoens, de advocaat van het verlichtingsbedrijf. ‘En het is geen alleenstaande zaak. Er zijn nog meer rechtszaken hangende over de forfaitaire buitenlandse belasting waar het hier over gaat. De laatste procedure daarover kan nog vijf tot tien jaar duren. Hoe dat kan? Het gaat om principiële belastingdiscussies die de fiscus lang heeft laten liggen. Zo’n zaak wordt dan pas geactiveerd als de belastingplichtige naar de rechtbank stapt.’

Hoe leg ik een cliënt uit dat we bij het Brusselse hof van beroep vijf à zeven jaar moeten wachten op een uitspraak?
Hans Symoens
Fiscaal advocaat

Naast getalm bij de fiscus en lange procedureslagen zijn veel stokoude belastingzaken ook te wijten aan de trage gang van zaken bij justitie. In de zaak-Massive velde het Antwerpse hof van beroep zijn arrest in de zaak zo’n twee jaar na het vonnis in eerste aanleg. Navraag bij het Antwerpse hof leert dat er momenteel een wachttijd is in burgerlijke fiscale zaken van 16 tot 18 maanden. Wie nu een verzoekschrift voor een fiscale zaak indient, krijgt bij het Antwerpse hof pas een rechtsdag in september of november 2020.

‘Bij het Antwerpse en het Gentse hof van beroep moet je zo’n twee jaar geduld oefenen, maar bij het Brusselse hof van beroep is dat nog veel langer’, zegt Symoens. ‘Hoe leg ik een cliënt uit dat we bij het Brusselse hof van beroep vijf à zeven jaar moeten wachten op een uitspraak? Dat is niet de fout van de magistraten, wel van een tekort aan fiscale rechters.’

‘Ah, het is in Brussel soms nog erger dan zeven jaar’, zucht een andere ervaren fiscale advocaat die liever anoniem getuigt. ‘Als je overladen bent met belastingschulden en je wil het zo lang mogelijk rekken, kan je in Brussel eindeloos blijven procederen. Dat is een ramp. En als je mij vraagt of het de jongste jaren is verbeterd, zeg ik nee.’

‘Ik heb bijvoorbeeld nog een belastingzaak hangende, die teruggaat tot mijn beginjaren als advocaat in de jaren 80’, gaat de fiscale advocaat verder.

‘Het btw-luik in die zaak is wel afgerond, maar de rechtszaak over de vennootschapsbelasting is nog altijd hangende bij het Brusselse hof. Dat gaat nochtans over 10 à 15 miljoen euro als mijn cliënt dat vandaag zou moeten betalen. De vennootschap wacht al jaren op die fiscale zaak om in vereffening te kunnen gaan. Het is je reinste kolder.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect