Franstalig onderwijs kort zomervakantie in vanaf 2022

Franstalig minister van Onderwijs Caroline Désir (PS). ©Wouter Van Vooren

Het Franstalig onderwijs kort de zomervakantie vanaf het schooljaar 2022-2023 met twee weken in. In ruil worden de herfst- en krokusvakantie telkens met een week verlengd.

Franstalig minister van Onderwijs Caroline Désir (PS) heeft een akkoord bereikt om het verloop van het schooljaar in Franstalig België drastisch te hertekenen. Dat zal vanaf het schooljaar 2022-2023 al op de laatste maandag van augustus van start gaan, terwijl de zomervakantie in 2023 pas op de eerste vrijdag van juli zal beginnen. De eerste schooldag vindt dan plaats op 29 augustus 2022, terwijl het schooljaar eindigt op 7 juli 2023.

De hertekening van het schooljaar heeft verregaande gevolgen voor de rest van de maatschappij.

Dat wil niet zeggen dat Franstalige leerlingen vanaf dan minder vakantie hebben dan hun leeftijdsgenoten in Nederlandstalige scholen. De twee weken vakantie die er in het Franstalig onderwijs in de zomer worden afgeknipt, plakt Désir aan de herfst- en de krokusvakantie. Vanaf augustus 2022 zullen Franstalige leerlingen daardoor lesperiodes van zeven weken hebben, die worden afgesloten met twee weken vakantie.

Het schooljaar zoals we het nu kennen gaat al sinds mensenheugenis mee. De hertekening ervan heeft dan ook verregaande gevolgen voor de rest van de maatschappij. Veel bedrijven enten hun agenda op de zomervakantie van twee maanden, terwijl jeugdbewegingen tot eind augustus kampen hebben of nog festivals plaatsvinden.

Grotere leerachterstand

De zomervakantie van negen weken heeft echter negatieve gevolgen voor kinderen. OESO-onderwijsexpert Dirk Van Damme wees er onlangs in 'De afspraak' op dat onderzoek aantoont dat die lange break vooral zware gevolgen heeft voor kwetsbare leerlingen. 'Leerachterstand neemt niet lineair toe, maar versterkt naarmate de duurtijd langer wordt', zei hij. Hij pleitte er toen al voor om de vakanties beter over het schooljaar te spreiden, ook in Vlaanderen.

Vlaanderen is voorlopig niet van plan te volgen.

Vlaanderen is voorlopig niet van plan te volgen. Door de leerachterstand in ons onderwijs werd vorige maand nog geopperd om de schoolvakantie bij ons tijdelijk in te korten. Weyts zei voorzichtig te willen zijn door de grote impact op de rest van de samenleving. 'Pedagogisch gezien zijn er goede argumenten voor. Vlaanderen staat open voor het debat, maar gaat het niet voeren in het midden van deze coronacrisis. Als je dat debat voert, moet het goed en grondig gebeuren.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud