Advertentie

Frieten en wellness in vizier voor taxshift

©BELGAIMAGE

Hogere btw op wellness, frieten en elektriciteit, de invoering van een btw-tarief van 8 procent, een speculatiebelasting en meer accijnzen op diesel. Het zijn allemaal denksporen die circuleren in regeringskringen om een taxshift van zo’n 3 miljard euro te financieren, vernam De Tijd.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) maakte er de voorbije weken werk van om alle mogelijke denksporen voor een taxshift op te lijsten. Deze en volgende week toetst hij een reeks principes af bij zijn coalitiepartners. Hoe groot moet de taxshift zijn? Moet de taxshift uitsluitend naar bedrijven gaan, of naar personen, of beiden? En moet de focus liggen op de laagste en middenlonen, of moet het gaan om een lineaire lastenverlaging?

De standpunten hierover liggen nog ver uiteen. Zo wil Open VLD vooral focussen op een verlaging van de personenbelasting, terwijl anderen de koek in twee willen verdelen. Om de sociale bijdragen die werkgevers betalen te laten zakken van 33 naar 25 procent, zoals in het regeerakkoord staat, is nog een extra inspanning nodig. Temeer omdat deze regering de loonkostenhandicap sinds 1996 wil wegwerken.

Over de belastingen waarmee die lastenverlagingen gefinancierd moeten worden, bestaat evenmin consensus. Wel circuleren concrete denksporen, vernam De Tijd bij verschillende bronnen.

1. Btw van 8 procent

Het zou niet de bedoeling zijn om het btw-tarief van 21 procent te verhogen, maar de bestaande btw-tarieven van 6 en 12 procent zouden naar 8 procent gaan. Dat moet ongeveer 1 miljard euro opbrengen. Dat betekent opnieuw goed nieuws voor de horeca (nu 12 procent), maar minder goed nieuws voor de bouw (nu 6 procent voor renovatie). Dat hiermee ook de btw op basisproducten (nu 6 procent) stijgt, ligt delicaat, maar in regeringskringen luidt het dat ook de middenklasse en de hogere inkomensklassen producten tegen 6 procent kopen.

2. Hogere btw op frieten en wellness

Ons land staat bekend om zijn talrijke uitzonderingen in de btw. Er bestaat een nultarief, een tarief van 6 procent, van 12 procent en van 21 procent. Sommige verlaagde tarieven zouden omhoog gaan. In eerste instantie komt de verlaagde btw van 6 procent op wellness in het vizier, net als het tarief van 6 procent op frieten van het frietkot.

3. Hogere btw op elektriciteit

Het ziet ernaar uit dat de lagere btw op elektriciteit, het trucje waarmee de vorige regering-Di Rupo de competitiviteit aanzwengelde, ook op de schop gaat. Op vraag van de sp.a werd de btw op elektriciteit verlaagd van 21 naar 6 procent. CD&V was daar toen geen voorstander van. De verlaging terugdraaien is daarom een denkspoor. Dat kan 500 tot 600 miljoen euro opbrengen.

4. Accijnzen diesel

De regering-Michel besliste eerder al om de accijnzen op diesel op te trekken. Het ziet ernaar uit dat ze daar nog een schep bovenop doet. Met de lage dieselprijs is er nog ruimte voor een accijnsverhoging, is de redenering. Op termijn is het de bedoeling om de prijs van diesel gelijk te schakelen met die van benzine.

5. Speculatiebelasting

Elke vermogenswinstbelasting ligt voor Open VLD, de N-VA en de MR delicaat. Dat is de voorbije dagen zo gebleven, na het voorstel van CD&V om grootverhuurders extra te belasten. Over de invoering van een speculatiebelasting zijn alle vier coalitiepartners het wel eens. Wie binnen de drie of uiterlijk zes maanden aandelen verkoopt, zou daarop belast worden. Dat weegt niet op de reële economie, is de redenering. Het brengt wel niet veel op, waardoor vooral CD&V ook aanstuurt op een echte meerwaardebelasting.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud