Advertentie
Advertentie
analyse

‘Geen westkust onder water, maar land winnen'

©Tijd Graphics

De hele westkust - van De Panne tot Oostende - en het achterland wordt teruggegeven aan het water. Dat doemscenario wordt geschetst in een nieuw onderzoek van de Vlaamse overheid.

De studie ‘Metropolitaan Kustlandschap 2100’ schetst een totaal andere Belgische kustlijn tegen eind deze eeuw. Daarbij verdwijnt de volledige westkust onder water als overstromingsgebied, vergelijkbaar met een soort ‘Super-Zwin’, meldt De Standaard. De E40 tussen Oostende en de Franse grens zou dan een tijdelijke afsluitdijk worden. Op termijn zou bij extreem weer zelfs de hele IJzervlakte blank komen te staan. De oostkust zou dan weer verder worden ontwikkeld als een bloeiend stadsgewest, met de haven van Oostende als draaischijf.

1 Waar gaat het over?

De studie is een samenwerking tussen het team van de Vlaamse Bouwmeester met de departementen Ruimte en Openbare Werken en de Afdeling Maritieme Dienstverlening van de Vlaamse Overheid. Die schuiven verschillende denksporen naar voor om het kustgebied te beschermen tegen een mogelijke stijging van de zeespiegel. Het westelijke kustgebied opgeven, is het meest extreme model. Er circuleren nog drie andere scenario’s, waarbij het gebied van De Panne tot Oostende wel gespaard wordt en het grondgebied van deze steden wordt versterkt met verhoogde dijken en beschermende muren

2 Waarom gebeurt het?

Door de klimaatverandering dreigt de spiegel van de Noordzee te stijgen. Daarom is de Vlaamse overheid aan het nadenken om op lange termijn het gevaar van een stijgende zeespiegel en extreem klimaat te counteren. Er bestaat een Masterplan Kustveiligheid om de kust tot 2020 te beschermen tegen ‘superstormen’. Dat voorziet onder meer in het opspuiten van de stranden, nieuwe dijken, stormmuren en het aanpassen van stuwen en sluizen. Voorts is er ook het Masterplan Vlaamse Baaien. Dat wil de Kust tegen 2100 onder meer beter beschermen door eilanden voor de kust op te werpen. Die eilanden zouden dan dienen als natuurgebied, maar er zijn ook plannen voor economische ontwikkeling. Daarbij wordt gedacht aan toerisme, visserij en havenexploitatie. Er is ook sprake van twee atollen voor energieproductie.

Het ‘Metropolitaan Kustlandschap’ past in die oefening. Het gaat wel breder dan pure kustbescherming. Er wordt onderzocht hoe het project gekoppeld kan worden aan andere uitdagingen zoals mobiliteit, openbare ruimte en vergrijzing. Bedoeling is om er alle Vlaamse beleidsdomeinen aan te koppelen. Bovendien maakt het de link met de ruimtelijke invulling van het poldergebied in het hinterland.

3 Hoe realistisch is het ?

Niet erg. Wat nu op tafel ligt, is niet meer dan een ontwerpend onderzoek. Een team van architecten, landschapsontwerpers en stedenbouwkundigen heeft carte blanche gekregen voor een zo breed mogelijke denkoefening. Ze zijn uitgegaan van het meest extreme scenario van een zeespiegelstijging van 1,30 meter. Het Kustveiligheidsplan gaat bijvoorbeeld uit van 80 centimeter. Het onderzoek moet in de eerste plaats argumenten aanbrengen voor debat. Het gaat in geen geval om een concreet beleidsplan.

4 Wanneer wordt beslist?

Dat wordt een werk van jaren, zo niet decennia. In juni volgt een nieuwe workshop met wetenschappers en de stakeholders van de kust, waaronder de lokale besturen en de gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening (gecoro’s). Op 13 mei wordt het dossier ook besproken op het overleg tussen de kustburgemeesters, waarop ook experts van de Vlaamse administratie aanwezig zullen zijn. Hoe het eindresultaat er ook zal uitzien, het wordt sowieso nog een reuzenopdracht om draagvlak te creëren bij de lokale bevolking.

5 Wat zijn de reacties?

‘Er zitten een hele reeks beschermingsmaatregelen in de pijplijn om de kust te beschermen. De gesprekken zitten in de eindfase en ook de financiering is zo goed als rond, zegt Patrick De Klerck (Open VLD), burgemeester van Blankenberge en voorzitter van het kustburgemeestersoverleg. ‘Maar het is goed dat er wordt nagedacht over alternatieven als de huidige maatregelen onvoldoende blijken.’

De burgemeester van De Panne, Ann Vanheste (sp.a), is woest. ‘Dit is onmogelijk en onbetaalbaar. Bovendien is niet nagedacht over de gevolgen als dit soort scenario’s begint te circuleren. Wie zal nog willen investeren in de westkust. Dit kan een economische ramp zijn.’

West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé (CD&V) reageert afwijzend. Hij ziet meer heil in het project van de Vlaamse Baaien. ‘Het is geen oplossing om de westkust onder water te zetten, grond winnen op zee is de boodschap.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud