'Gemakkelijk knoeien met dossiers van gerecht'

Jonathan Jacob die in 2010 stierf in een politiecel in Mortsel. ©© VRT 2013

De Hoge Raad voor de Justitie waarschuwt dat gerechtelijke dossiers, die uit papieren documenten bestaan, een boeltje zijn. Er is te weinig toezicht wat ermee gebeurt en het risico bestaat dus zeker dat er mee geknoeid wordt. Dat staat te lezen in de audit van de Hoge Raad over het onderzoek naar de dood van Jonathan Jacob, die stierf in een politiecel in Mortsel.

Op 6 januari 2010 stierf Jonathan Jacob (26) in een politiecel in Mortsel. Dat gebeurde toen het 'bijzondere bijstandsteam' van de Antwerpse lokale politie, bijgenaamd 'de bottinekes', de cel had bestormd. Daarop onderzocht het Comité P of nog meer politiezones werken met gelijkaardige 'interventieteams' en of die niet buiten de lijnen kleuren.

In een 75 pagina's lang eindrapport schetste het Comité P vorig jaar al een verontrustend beeld over die teams.

Maar ook de Hoge Raad voor de Justitie onderzocht wat er mogelijk verkeerd is gelopen in de zaak-Jonathan Jacob, vooral ook in het onderzoek naar de verantwoordelijkheden voor de dood. De hamvraag was of het parket een document uit het gerechtelijk dossier had vervangen om zijn eigen verantwoordelijkheid te minimaliseren.

De Hoge Raad besluit dat de geviseerde parketmagistrate geen schuld treft. Maar de Hoge Raad geeft toe dat gerechtelijke dossiers in ons land een boeltje zijn en er gemakkelijk stukken uit kunnen verdwijnen of toegevoegd worden zonder dat iemand het weet. Het grote probleem is dat alle dossiers 'momenteel zijn samengesteld uit papieren documenten. Dit is enerzijds zeer arbeidsintensief en anderzijds zeer risicovol.'

Er is weinig of geen aandacht voor een goed dossierbeheer

'Er is geen systeem voor interne beheersing van het dossierbeheer in de afdeling onderzoek van de rechtbank van eerste aanleg en het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. Er is weinig of geen aandacht voor een goed dossierbeheer, het risicobewustzijn is onvoldoende aanwezig binnen de organisatie en er bestaat bij velen een probleem van mentaliteit', schrijft de Hoge Raad over dat probleem.

Het zou dus toch kunnen dat er geknoeid is met het dossier zonder dat het ooit uitkomt. 'Meerdere respondenten geven aan dat niet alle dossierbewegingen worden geregistreerd. Op regelmatige basis zijn dossiers voor bepaalde tijd zoek en komen ze niet aan op hun bestemming. Dossiers worden soms intern meegegeven zonder registratie (van onderzoek naar parket of intern binnen het parket)', luidt het.

Op regelmatige basis zijn dossiers voor bepaalde tijd zoek en komen ze niet aan op hun bestemming

'Stukken worden, om diverse redenen, heel lang niet of onduidelijk genummerd. Meerdere respondenten geven aan dat dit problematisch is. Dossiers worden, om diverse redenen, heel lang niet of onvolledig geinventariseerd. Dossiers verlaten soms de afdeling onderzoek zonder inventaris. Meerdere respondenten geven aan dat dit problematisch is. Er is geen expliciet toezicht op personen die dossiers komen inkijken op de sectie onderzoek. Dossiers worden risicovol vervoerd waardoor de kans op verlies, schade of verdwijning van documenten reeel is.'

Magistraten

Ook het systeem van voorrecht van rechtsmacht, de regels om strafdossiers tegen magistraten op hoger niveau te behandelen, schiet tekort. 'De Hoge Raad voor de Justitie is van oordeel dat  de normale procedure van voorrecht van rechtsmacht klaarblijkelijk niet voldoet om de nodige garanties inzake sereniteit van het onderzoek te garanderen. Dit is een duidelijke indicatie dat de huidige procedure van voorrecht van rechtsmacht zelf een risico op schijn van partijdigheid inhoudt.'

Daarom besluit de Hoge Raad dat de procedures voor vervolging en onderzoek tegen magistraten moeten aansluiten bij de gewone gemeenrechtelijke procedures die gelden wanneer andere gewone burgers in een strafzaak verwikkeld raken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud