Gerecht houdt klopjacht op tienduizenden spookbedrijven

©Photo News

Ruim een kwart van de 110.000 Brusselse vennootschappen diende recent geen jaarrekening in. Vaak zijn ze dekmantels voor belastingfraude, drugstrafiek of terreur.

Het Brusselse gerecht begint een ongeziene klopjacht op slapende vennootschappen. Dat zijn spookbedrijven die alleen op papier bestaan en handig zijn als dekmantel voor criminelen. Onder andere voor belastingfraude, oplichting, drugstrafiek en de financiering van het terrorisme. Het parket-generaal van Brussel gaat samen met alle bevoegde diensten de tienduizenden spookvennootschappen in het Brusselse ontmaskeren en opdoeken.

Met het Kanaalplan wilden we zicht krijgen op wie in Brussel woont. Nu trekken we de lijn door naar de vennootschappen: de valsspelers moeten eruit.
Johan Delmulle
Procureur-generaal van Brussel

‘Dit is echt een groot probleem. Ik ben geschrokken van de cijfers die de federale gerechtelijke politie van Brussel kreeg over het aantal slapende vennootschappen die voor frauduleuze praktijken worden gebruikt’, zegt Johan Delmulle, de procureur-generaal van Brussel. ‘Liefst 33.000 van de 110.000 vennootschappen met zetel in Brussel hebben de jongste drie jaar geen jaarrekening ingediend.’

Kanaalplan

‘Dit project sluit aan het bij het Kanaalplan, waarmee we zicht wilden krijgen op wie echt in Brussel woont', aldus Delmulle. 'Nu trekken we de lijn door naar de vennootschappen: de valsspelers moeten eruit.'

'We zullen alle slapende vennootschappen identificeren', stelt Delmulle. 'We richten een platform op waarop alle diensten de handen in elkaar zullen slaan. Van de fiscus, de economische inspectie, de RSZ tot de Brusselse rechtbanken van koophandel. Met de federale gerechtelijke politie van Brussel als piloot van het project, en twee magistraten van het Brusselse auditoraat-generaal.’

Pas op met uw slapende vennootschap

Als uw vennootschap geen jaarrekening indient, zijn verschillende gevolgen mogelijk.  U kan extra kosten moeten betalen aan de Nationale Bank van België. Maar u kan na enige tijd ook ambtshalve uit de Kruispuntbank van Onder-nemingen worden geschrapt. Na een wetswijziging in mei vorig jaar kan de handelsrechtbank nog gemakkelijker overgaan tot een gerechtelijke ontbinding.

 

‘Na het verzamelen van alle info over de slapende vennootschappen beslissen we welke dienst het best geplaatst is om op te treden.’

‘Er zijn heel veel slapende vennootschappen in Brussel. Sommige hebben zelfs nooit een jaarrekening ingediend’, stelt Gaby Van den Bossche, de voorzitster van de Nederlandstalige handelsrechtbank van Brussel. ‘Het probleem is jarenlang stiefmoederlijk behandeld. Vennootschappen uit alle uithoeken van het land kwamen naar Brussel om hier te sterven. Want er was toch weinig controle. Dat willen we nu opkuisen.’

Spookvennootschappen

Navraag bij de Nationale Bank van  België leert dat vorig jaar over heel België ruim 113.000 vennootschappen geen jaarrekening indienden. Dat zijn er bijna 11.000 meer dan in 2016. Dat zijn lang niet allemaal dekmantels voor malafide praktijken, maar het schetst wel hoe veel spookvennootschappen in handen van criminelen kunnen vallen.

In zowat alle branches van de criminaliteit kunnen nepbedrijven handig zijn.  Drugsbarons kunnen ze gebruiken als dekmantel voor hun trafieken. Oplichters kunnen er zich achter verschuilen om slachtoffers te ronselen of producten te bestellen die ze nooit zullen betalen, om de nepvennootschappen dan als lege schelpen te dumpen. Ook bij grote sociale fraudes zijn slapende vennootschappen cruciaal. Bijvoorbeeld om mensen, die doen alsof ze er werkten, een valse C4 te geven en zo aan een uitkering te helpen. Het gerecht heeft zelfs vermoedens dat sommige spookvennootschappen worden gebruikt om terroristische groepen te financieren.

Eén slapende vennootschap kan een enorme ravage aanrichten. Vraag dat maar aan BNP Paribas Fortis. In het najaar van 2009 liet de bank zich voor meer dan 70 miljoen euro oplichten. Ze had voor een spotprijs grote pakketten CO2-rechten gekocht bij een Brussels bedrijf. Maar het was de bank niet opgevallen dat het bedrijf in kwestie kort voor de deal was overgekocht en van naam veranderd. Ook de zaakvoerders gebruikten aliassen. In werkelijkheid waren het gewiekste criminelen uit de Parijse onderwereld. Achter het scherm van de overgekochte vennootschap, die ze hadden omgedoopt tot Groupe Energie One, organiseerden de gangsters een gigantische btw-carrousel.

Er is dan ook een bloeiende ‘tweedehandsmarkt’ voor slapende vennootschappen in ons land, waarschuwt de Brusselse procureur-generaal Johan Delmulle. Criminelen hebben goede redenen om niet zelf een vennootschap op te richten, maar om een oude vennootschap ‘van het schap te halen’. ‘Als je de aandelen van een slapende vennootschap overkoopt, komt er geen notaris aan te pas. Bij de oprichting van een nieuwe vennootschap wel’, legt Delmulle uit.

‘Je kan op die manier ook de controle op de beroepsbekwaamheid omzeilen. Net als andere elementaire verplichtingen die het vennootschapsrecht oplegt om de schuldeisers te beschermen. Denk maar aan de regels voor toereikend kapitaal bij de oprichting van een vennootschap, het financieel plan en de verzwaarde oprichtersaansprakelijkheid bij een faillissement.’

‘Je kan bij het overkopen van een slapende vennootschap ook anoniem blijven. Zo kan je die gemakkelijk gebruiken als dekmantel voor illegale doeleinden. Paradoxaal genoeg kom je met zo’n overgekochte vennootschap over als ‘ervaren en betrouwbaar’ net omdat ze al langer bestaat.’

Brievenbussen

De Brusselse procureur-generaal verwijst ook naar de brievenbussen die malafide figuren verhuren. Zo kunnen tientallen vennootschappen hetzelfde postbusadres gebruiken. ‘We moeten de nachtmerrie van slapende vennootschappen echt een halt toeroepen’, besluit Delmulle.

Om de plaag van postbusvennootschappen beter aan te pakken is vorig jaar een wetsvoorstel in de Kamer goedgekeurd. Vroeger konden de handelsrechtbanken de gerechtelijke ontbinding van de vennootschap pas uitspreken als ze drie jaar geen jaarrekening had ingediend, nu kan dat al na de eerste keer. En het niet indienen van een jaarrekening is niet langer de enige aanleiding om zo’n ontbinding te kunnen uitspreken. Ook vennootschappen die na twee oproepingen (met 30 dagen tussentijd) niet voor de kamer van handelsonderzoeken verschijnen, kunnen ontbonden worden.

De belangrijkste vernieuwing was dat het openbaar ministerie niet langer het initiatief moet nemen om de spookvennootschappen te laten ontbinden. Dat kan nu ook rechtstreeks via een melding van de kamers van handelsonderzoek aan de handelsrechtbank. Met die wapens in handen start het Brusselse gerecht een ongeziene operatie om de nepbedrijven op te kuisen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect