Groen tegen hogere elektriciteitsfactuur

Vlaams Parlementslid Johan Danen en Kamerfractieleider Kristof Calvo stellen hun alternatief energieplan voor. ©Photo News

Oppositiepartij Groen verzet zich tegen de boodschap dat de elektriciteitsfactuur hoe dan ook zal stijgen. 'Het zijn de keuzes van deze regering die zorgen voor een stijging van de factuur', zeggen parlementsleden Kristof Calvo en Johan Danen.

Het alternatief energieplan dat Groen vrijdag voorstelde, wil een 'stabiele, schone en betaalbare energievoorziening.' 'De keuzes van de federale en Vlaamse regering voor een onzekere, vuile en dure energievoorziening leiden tot een investeringsonzekerheid en hogere facturen voor de gezinnen en kmo's, zegt fractievoorzitter Kristof Calvo (Groen).

Het groene alternatief wil een stabiel investeringsklimaat voorzien en de bevoorradingszekerheid garanderen. 'De lamp moet altijd branden', zegt Calvo. Ze willen duidelijkheid over het effectief realiseren van de kernuitstap, een duurzaam energiepact en meer inzet op hernieuwbare energie. Daarbij wil Groen vooral inzetten op zonne- en windenergie. De partij wil minder inzetten op biomassa wegens de hoge kostprijs en legt meer de nadruk op energie-efficiëntie.

Historische schuld

Groen koppelt een sociale component aan haar ecologisch verhaal: de vermoedelijke stijging van de energiefactuur met 30 procent is volgens de partij helemaal niet zo onvermijdelijk als de regering laat uitschijnen. De historische schuld door de steun aan groene stroom kan volgens Groen op een andere manier worden weggewerkt dan ze rechtstreeks door te rekenen in de elektriciteitsfactuur. 

Concreet wil Groen de hogere elektriciteitsfactuur beperken tot 8 procent in plaats van een stijging met 30 procent. 'We willen aan tonen dat het geen natuurwet is dat investeringen in hernieuwbare energie per se leiden tot een hogere factuur', zegt Vlaams Parlementslid Johan Danen. Zo wil de nucleaire rente afromen en de kost van de historische schuld over verschillende groepen spreiden. Daarvoor kijkt ze naar overwinsten van grote installaties van hernieuwbare energie, een bijdrage van de netbeheerders en een bedrag uit de Vlaamse begroting.

Alternatieve begroting

Waar dan elders in Vlaanderen moet bespaard worden, zal Groen volgende week duidelijk maken. Dan stelt ze haar alternatieve begroting voor de Vlaamse begroting voor. 

Het groene alternatief wordt binnen de meerderheid met scepsis onthaald. Ze wijst er op dat Groen geen rekening houdt met de aangegane engagementen voor hernieuwbare energie, die de factuur de komende jaren nog doet oplopen. Nu wegen die engagementen voor gezinnen en bedrijven al voor ongeveer 1 miljard euro op de gezamenlijke factuur, maar dat wordt over vijf jaar 2,7 miljard euro. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud