Grondwettelijk Hof vernietigt wet op bewaren van telefoondata

©Photo News

Onderzoeksrechters, het parket en de politie zien door een arrest van het Grondwettelijk Hof een belangrijk onderzoeksinstrument wegvallen. De regering werkt aan een reparatiewet.

Het van iedereen onbeperkt bijhouden van gsm-data is niet langer mogelijk. Het Grondwettelijk Hof heeft de zogenaamde dataretentie in de wet van mei 2016 vernietigd. Het Hof volgt daarmee het advies van het Europees Hof van Justitie van eind vorig jaar.

Volgens de twee hoven schendt de algemene en onbeperkte bewaarplicht van elektronische communicatie het recht op privacy. Ze gaan daarmee in tegen de tendens in Europa om van dataretentie voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten meer de norm te maken, een trend die werd aangewakkerd door de terroristische aanslagen.

De vernietiging van de dataretentie komt er op vraag van de Liga voor de Mensenrechten, de Frans- en Duitstalige advocatenbalies en burgers.

Uitzondering

Bij een reële dreiging kunnen data wel nog algemeen worden bewaard, oordeelde het Europees Hof. Op voorwaarde dat de gegevens niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk en de bewaring bij wet is opgelegd. De Belgische wet stemt echter niet overeen met de uitzonderingen die het Europees Hof heeft bepaald.

De reparatiewet zal het recht op privacy respecteren én het voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten mogelijk maken de criminaliteit en bedreigingen te bestrijden.
Petra De Sutter, Vincent Van Quickenborne en Ludivine Dedonder
Ministers van Telecom, Justitie en Defensie

Een reparatiewet zal die lacune opvullen. 'Die zal het recht op privacy respecteren én het voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten mogelijk maken de criminaliteit en bedreigingen te bestrijden', stellen de bevoegde ministers Petra De Sutter (Telecom), Vincent Van Quickenborne (Justitie) en Ludivine Dedonder (Defensie) in een gezamenlijke reactie.

Van Quickenborne onderstreept het belang van telefoongegevens voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 'In 90 procent van de strafrechtelijke dossiers gebruiken justitie en politie telefoongegevens om zaken op te lossen', zegt de justitieminister.

'Onze nationale veiligheid en die van onze burgers garanderen is een heel belangrijke en legitieme zorg, net als het behouden van een duidelijk juridisch kader dat de fundamentele rechten en vrijheden waarborgt', vult Dedonder aan.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud