Halfjaar leerachterstand in basisonderwijs door Covid-19

©HH

Leerlingen in het basisonderwijs hebben in bijna alle domeinen een aanzienlijke leerachterstand opgelopen. Ook de ongelijkheid tussen leerlingen nam binnen scholen significant toe.

De coronacrisis heeft een zware impact op de leerprestaties van leerlingen in het (basis)onderwijs. Dat blijkt uit een analyse door de KU Leuven.

Die maakte een grondige studie van de resultaten van toetsen die leerlingen in het zesde leerjaar binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen aflegden, de zogeheten interdiocesane of IDP-proeven.

Het effect van de coronacrisis is groter dan verwacht op basis van de gemiste schooltijd.
Kristof De Witte
Onderwijseconoom KULeuven

'De resultaten geven aan dat de coronacrisis en het sluiten van de scholen leidde tot significante leerverliezen en een substantiële toename van onderwijsongelijkheid', zegt Kristof De Witte, onderwijseconoom aan de KU Leuven.

Leerlingen lopen tot een half schooljaar leerachterstand op. 'Het effect van de coronacrisis is groter dan verwach op basis van de gemiste schooltijd. De leerlingen die in 2020 deelnamen aan de IDP-proeven halen gemiddeld lagere testscores in vergelijking met eerdere groepen', klinkt het.

Wetenschappen

De achteruitgang wordt vastgesteld in bijna alle leerdomeinen. Wetenschappen en Technologie gingen het sterkst achteruit. Voor Frans, Nederlands en Wiskunde daalden de leerprestaties eveneens, maar voor Mens en Maatschappij verschilden de resultaten niet merkbaar van vorige jaren.

'Dankzij dit onderzoek kunnen we de gevolgen van de coronacrisis beter inschatten', zegt Lieven Boeve, de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 'Laat ons nu samen volop inzetten op het wegwerken van die achterstand.'

'Dit bewijst waarom de eerste weken in een schooljaar, zeker dit schooljaar, zo belangrijk zijn', zegt Machteld Verhelst, pedagogisch directeur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 'Leraren stellen nu vast hoe groot de schade is bij hun eigen leerlingen en gaan niet zomaar over tot de orde van de dag.'

Ongelijkheid

Niet alleen de absolute leerachterstand is problematisch, ook de onderwijsongelijkheid is toegenomen. Het leerverlies en de toename van ongelijkheid is het grootst in scholen met meer kwetsbare leerlingen en in een stedelijke context.

Scholen zullen een tandje bijsteken om alle leerlingen mee te krijgen, en kunnen daarvoor op onze hulp rekenen.
Machteld Verhelst
Pedagogisch Directeur Katholiek Onderwijs Vlaanderen

'Omdat de scholen een hele tijd gesloten waren, kan de thuissituatie van leerlingen sterker doorwegen in de leerprestaties', legt De Witte uit. 'We observeren in 2020 een grotere spreiding in de testscores voor Nederlands en wiskunde dan in de voorgaande jaren. De ongelijkheid steeg in 2020 binnen scholen met 17 procent voor wiskunde en met 20 procent voor Nederlands. Tussen scholen nam de ongelijkheid toe met 7 procent voor wiskunde en 18 procent voor Nederlands.'

'Onze pedagogische begeleidingsdienst maakt een prioriteit van het wegwerken van de leerachterstand en de toegenomen ongelijkheid', zegt Machteld Verhelst. 'Scholen zullen een tandje bijsteken om alle leerlingen mee te krijgen, en kunnen daarvoor op onze hulp rekenen. Daarbij is ook het psychosociaal welzijn van de leerlingen een aandachtspunt.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud