Hans D'Hondt wordt scheidsrechter tussen rulingdienst en BBI

Financiën-topman Hans D'Hondt. ©BELGA

Door de autonomie van de rulingdienst in te perken haalt CD&V een oud stokpaardje van stal. Dreigen bedrijven minder vrijuit te kunnen spreken? Zover komt het niet. De ‘prefilings’ of vrijblijvende gesprekken blijven overeind.

Hoe werkt de rulingdienst?

Bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen inzake fiscale zaken - kortweg de rulingdienst - kunnen bedrijven sinds 2003 aankloppen om af te toetsen of ze de wetgeving correct interpreteren en de constructies die ze opzetten niet tot vodden met de BBI zullen leiden. De creatie van toenmalig minister van Financiën Didier Reynders (MR) maakt België al jaren een aantrekkelijke partij voor buitenlandse investeerders, maar is niet onomstreden. De Europese Commissie voerde een veldslag tegen de zogenaamde overwinstrulings - die ze finaal verloor -, politiek werd de rulingdienst soms bestempeld als een speeltuin voor multinationals en meermaals kreeg de geroemde rechtszekerheid een deuk omdat de Bijzonder Belastinginspectie (BBI) rulings aanviel. In het verleden gebeurde dat met AB InBev en afgelopen weekend maakte De Tijd bekend dat al maanden een conflict ettert rond de ruling van de Zwitsers-Nederlandse groep Allseas, die door de fiscus wordt betwist.

De Bijzondere Belastinginspectie speelt het vaak niet netjes. Boven de kemphanen een schoonmoeder zetten, is een logische oplossing.
Mark Delanote
Fiscaal advocaat en professor UGent

Nochtans is de rulingdienst al lang niet meer hét instrument voor multinationals en ook geen black box in de staat. Onder impuls van gewezen staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (sp.a) werden de deuren opengegooid naar zelfstandigen en kleine bedrijven, onder huidig voorzitter Steven Vanden Berghe, een gewezen kabinetslid van oud-financiënminister Johan Van Overtveldt (N-VA), werd de transparantie uitgebreid. De rulingdienst mag een succes genoemd worden. In 2019 werden meer dan 1.200 aanvragen ingediend, tegenover zowat 200 in de beginjaren. 38 procent komt van multinationals, 32 procent van kmo’s en 26 procent van zelfstandigen.

Vooral de prefilings of vrijblijvende, voorafgaande gesprekken zijn een troef. Bedrijven kunnen zo hun kaarten op tafel leggen en te weten komen hoe de rulingdienst erover denkt, zonder zich te binden. Dat in tegenstelling tot de Vlaamse Belastingdienst Vlabel. Cadeaus worden niet uitgedeeld, getuigen fiscalisten. Van de 2.317 prefilings die in 2019 werden opgestart, kwamen zowat 1.100 positieve beoordelingen voort. Toegekende rulings worden geanonimiseerd gepubliceerd op de website van de dienst.

Wat ligt op tafel?

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wil de rulingcommissie, die samen met de dienst Fiscale Bemiddeling als een autonoom orgaan opereert in de FOD Financiën, laten opgaan in de nieuwe Administratie van de onafhankelijke diensten. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden wordt die onder het centrale beheer van Financiën gebracht en zal ze niet onafhankelijk zijn. Van Peteghem wil daarmee een einde stellen aan de schadelijke conflicten met de BBI. Als er een dossier binnenkomt, zal de rulingdienst het hoofdbestuur van Financiën daarover eerst bevragen. Zodra de correcte toepassing van de wet is afgeklopt in een ruling, zal de BBI die niet meer kunnen aanvechten. De BBI zal wel nog kunnen controleren of het bedrijf de voorwaarden naleeft die zijn afgesproken in de ruling.

Door de rulingdienst en de bemiddelingsdienst op te nemen in het directiecomité wordt Financiën-topman Hans D’Hondt de scheidsrechter tussen de twee. De hervorming komt overigens uit zijn hoofd. De integratie van de rulingdiensten is al jaren een stokpaardje van de CD&V - D’Hondt is de gewezen kabinetschef van Yves Leterme (CD&V).

Wordt de rulingdienst gekortwiekt?

Onder fiscalisten maakt het nieuws wat los. ‘Een van de per­for­mantste rulingdiensten van de wereld wordt bureaucratisch kalt­ge­stellt’, tweette Wim Wuyts van de adviesgroep WTS Global dinsdag. In de regering wordt dat fel tegengesproken. ‘Dit gaat net over meer rechtszekerheid voor bedrijven. Het komt neer op een wettelijke verankering van wat in de praktijk al gebeurt. Er is namelijk al een samenwerkingsprotocol in de FOD Financiën’, zegt een hoge bron. Een andere bron benadrukt dat de prefilings blijven bestaan. 'Het gerucht dat we daaraan raken, klopt niet.' De socialisten vragen zich zelfs af of deze hervorming niet de actieradius van de BBI dreigt in te perken. In de regering is de zaak nog niet uitgeklaard, maar komt er snel een compromis uit de bus.

Fiscaal advocaat en professor Mark Delanote (UGent) kan zich vinden in de plannen van Van Peteghem. ‘Er moest iets gebeuren. De BBI speelt het vaak niet netjes door rulings aan te vallen die haar niet aanstaan Sinds enkele jaren is er een samenwerkingsprotocol, maar dat werkt niet. Dan lijkt het me beter om boven de kemphanen een schoonmoeder te zetten.'

Delanote hoopt dat de hervorming tot meer eenduidigheid leidt in de fiscale wetgeving. 'Het gebeurde dat een omzendbrief van Financiën a zei en de rulingdienst b.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud