Advertentie
nieuwsanalyse

Hebben vakbonden 291 miljoen euro stempelgeld te veel betaald?

©BELGA

‘De vakbonden hebben 291 miljoen euro aan stempelgeld te veel uitbetaald’, zegt Zuhal Demir. Maar navraag bij de RVA leert dat slechts een deel van het aantal teruggevorderde uitkeringen werkloosheidsuitkeringen zijn.

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) heeft in 2014 met iets meer dan 139 miljoen euro een recordbedrag aan onterecht uitbetaalde uitkeringen en vergoedingen teruggevorderd. Dat stelde althans Zuhal Demir, kamerlid voor N-VA, in De Morgen en Het Laatste nieuws.

Zo’n 70 miljoen euro werd meteen terugbetaald, de overige 69 miljoen euro heeft de RVA nog tegoed. Als de nog verschuldigde bedragen van de voorbije jaren in rekening worden gebracht, heeft de RVA volgens Demir nog 291 miljoen euro openstaan.

Preventieve controle

Een uitkering wordt onterecht uitbetaald als de uitkeringstrekker er eigenlijk geen recht op heeft. Het zijn de vakbonden die de uitkeringen uitbetalen, maar het is de RVA die beslist of er al dan niet een uitkering wordt toegekend.

Om misbruiken zo veel als mogelijk uit te sluiten, moeten de vakbonden wel preventief controleren of iemand die een uitkering aanvraagt geen andere inkomsten heeft. Als de bonden een fout maken bij de berekening of de toekenning die ze hadden kunnen vermijden, moeten zij de onterecht toegekende uitkering terugbetalen aan de RVA.

Dienstenchequebedrijven

Navraag bij de RVA leert dan ook dat slechts een deel van het aantal teruggevorderde uitkeringen werkloosheidsuitkeringen zijn. Van de 139 miljoen euro aan onterecht uitbetaalde uitkeringen en vergoedingen, ging er 25 miljoen euro naar dienstenchequebedrijven. Dat betekent dat de vakbonden in 2014 maximaal 114 miljoen euro onterecht hebben uitbetaald aan uitkeringstrekkers.

Let wel, uitkeringstrekkers is niet hetzelfde als trekkers van een werkloosheidsuitkering. Onder de groep uitkeringstrekkers vallen immers ook mensen die tijdskrediet of loopbaanonderbreking opnemen – uitkeringen die overigens niet door de vakbonden worden uitbetaald. De in 2014 verkeerdelijk uitbetaalde som aan werklozen zal dus lager liggen dan 114 miljoen euro, maar de RVA kan niet zeggen hoe veel lager.

Lang niet volledige bedrag

Hoe het zit met de verdeling tussen de dienstenchequebedrijven, uitkeringstrekkers en trekkers van werkloosheidsuitkeringen in de nog openstaande pot van 291 miljoen euro aan nog terug te vorderen uitkeringen kan de RVA evenmin kwijt. Wel wijst de rijksdienst erop dat het ook hier onder meer tijdskrediet en loopbaanonderbreking een belangrijke groep vormen en het dus niet louter om terug te vorderen werkloosheidsuitkeringen gaat.

Conclusie? De RVA heeft nog 291 miljoen euro open staan aan terug te vorderen uitkeringen en vergoedingen. Stempelgeld staat voor een aanzienlijk deel, maar bijlange niet voor het volledige bedrag.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud