Advertentie
Advertentie

Hof van beroep hekelt telefoontje Crombez aan rechter

©BELGA

Het telefoontje dat sp.a-boegbeeld John Crombez pleegde met een jeugdrechter over een concreet dossier kan niet door de beugel, zegt de eerste voorzitter van het Antwerpse hof van beroep, Bruno Luyten. Hij neemt zelfs het woord 'achterkamertjespolitiek' in de mond. 'Als dat telefoontje niet bedoeld was als beïnvloeding, wat had het dan voor zin?', vraagt de topmagistraat zich openlijk af.

Sp.a-fractieleider in het Vlaams Parlement John Crombez heeft geen deontologische fout gemaakt door contact op te nemen met een jeugdrechter over een dossier van intrafamiliaal geweld. Dat had de deontologische commissie van het Vlaams Parlement vorige week beslist. Er volgde dan ook geen blaam of sanctie.

Maar de eerste voorzitter van het Antwerpse hof van beroep, Bruno Luyten, ziet dat duidelijk anders. En hij verklaarde dat openlijk in een speech die hij vandaag gaf bij de aanstelling van twee plaatsvervangende raadsheren. 'Ik neem akte van deze beslissing, maar ik wil er wel op wijzen dat de deontologie van de rechter er zich wel degelijk tegen verzet dat hij of zij rekening houdt met gegevens die hem of haar telefonisch, en dus essentieel niet tegensprekelijk, worden ter kennis gebracht', benadrukt de topmagistraat in zijn speech van drie pagina's die volledig gewijd was aan het incident met Crombez. 'En dat die deontologie bovendien vereist dat een dergelijke interventie onverwijld ter kennis van de korpsoverste wordt gebracht. En daarenboven dat niet alleen de deontologie van de rechter zich daartegen verzet, maar ook de wet, de algemene rechtsbeginselen, de grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, die een eerlijk proces waarborgen.'

De eerste voorzitter neemt zelfs het woord 'achterkamertjespolitiek' in de mond. 'Ik kan de rechtzoekenden verzekeren dat zij niet ongerust moeten zijn dat er ontoelaatbare beïnvloeding geduld zal worden wanneer zij hun zaak voor de rechter brengen. Bij onze hoven en rechtbanken bestaat er geen achterkamertjespolitiek. De rechter zal slechts rekening houden met die gegevens die open en bloot, en tegensprekelijk, aan hem of haar werden voorgelegd.'

'Ik ben ervan overtuigd, en ik verwacht overigens, dat iedere rechter in het ressort Antwerpen-Limburg, die eenzijdig benaderd wordt door wie dan ook, het weze de paus, de dalai lama, een minister, de opperrabijn, de grootmoefti, de grootmeester van de loge, de prelaat van Opus Dei, een Vlaams parlementslid, of gelijk wie, dat onverwijld signaleert', luidt het geërgerd.

De magistraat geeft ook verschillende argumenten waarom het telefoontje van Crombez niet onschuldig kan zijn. 'Iets mededelen is iets mededelen, dat is niet beïnvloeden, dat is mededelen, hoor ik zeggen. Mijn vraag is dan, als de mededeling niet de bedoeling heeft om invloed te hebben op de beoordeling door de rechter, waarom gebeurt ze dan? Is ze dan niet zinloos?'

'Het recht op een eerlijk proces, waaronder het recht op gelijke wapens valt, houdt ook in dat iedere partij in het proces dezelfde processuele middelen moet kunnen aanwenden en op gelijke wijze kennis moet kunnen nemen van stukken en gegevens die aan de rechter worden voorgelegd. Hoe denkt men de in een telefoontje aan de rechter verstrekte informatie ter kennis te brengen van iedere partij in het proces?'

'Waarom zou men overigens nog geld geven aan een advocaat, die gehouden is de regels van de tegenspraak te respecteren, en die dus de andere partijen scrupuleus dient in te lichten over alle informatie die hij aan de rechter voorlegt, terwijl men evengoed aan een parlementslid zou mogen vragen om even te telefoneren met de rechter?'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud