column

Noord-Zuid | 'Immigratie bevordert groei'

Newsmanager L'Echo

Immigratie brengt niet alleen problemen en uitdagingen met zich mee, schrijft Alain Narinx, Wetstraatwatcher van L'Echo, aan zijn Vlaamse evenknie Wim Van de Velden in hun wekelijkse column 'Noord-Zuidverbinding'.

Beste Wim,

Ik ben het met je eens als je zegt dat goed bestuur een doeltreffend wapen is tegen extremisme. Ik geef je echter geen gelijk wanneer je in één adem beweert dat dat in België onmogelijk is, omdat Vlaanderen rechts stemt en Wallonië links. Die splitsing maakt het bestuur wel ingewikkelder, dat geef ik toe. De grote uitdaging voor de Vivaldi-coalitie is zich niet te beperken tot de kleinste gemene deler, maar de diepgaande hervormingen door te voeren waar dit land nood aan heeft.

De staatsstructuur is trouwens niet de enige factor die de deugdelijkheid van het bestuur bepaalt. Kijk maar naar Frankrijk. Daar is het politieke beleid veel uniformer en gecentraliseerder, en toch tiert het extremisme er welig. 

Een goede manier om het te bestrijden, is door de extremistische propaganda niet te legitimeren, ook al gebeurt dat vaak onbewust. Jij hebt het bijvoorbeeld over ‘de lakse houding van de politieke wereld tegenover de migratie’. Welke soort laksheid heb je in gedachten? Die van Maggie De Block of die van Theo Francken? Of misschien die van Europa? Moet het aantal verdronken kinderen in de Middellandse Zee bepalen vanaf welk moment er geen sprake meer is van laksheid?

De migratie-instroom heeft de afgelopen vijf jaar een positief effect gehad op het bbp. Dat is met 3,5 procent gestegen.

Ik ben niet naïef. Immigratie brengt problemen en uitdagingen met zich mee. Ik begrijp heel goed waarom veel mensen zich er ongerust over maken. Dat is hun goed recht. Ik wil dan ook helemaal niet beweren dat degenen die uiting geven aan die ongerustheid automatisch ‘racisten’ zijn, zoals een deel van links dat domweg doet. Maar we mogen niet uit het oog verliezen dat immigratie ook opportuniteiten biedt en meerwaarde creëert. Er zijn tal van voorbeelden, maar ik geef je dit citaat uit een rapport van de Nationale Bank (NBB) uit 2020 – en je kunt de specialisten van de NBB er moeilijk van verdenken dat ze linkse hotemetoten zijn.

‘De migratie-instroom heeft de afgelopen vijf jaar een positief effect gehad op het bbp. Dat is met 3,5 procent gestegen. Het effect is positief voor zowel EU- als niet-EU-immigranten, met een stijging van 2 procent door EU-immigratie en een stijging van 1,5 procent door niet-EU-immigratie. Bovendien werden geen schadelijke gevolgen van de immigratie voor de autochtonen vastgesteld in termen van loon, werkloosheid, participatie, netto-inkomen of welvaart.’

Nog wat migratie betreft: de kern heeft vorige week vrijdag een eerste keer gedebatteerd over de plannen voor een strikter asielbeleid van staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V). Een akkoord zal moeilijk zijn, en dat zou een afgang betekenen voor CD&V. Mahdi is een ijzeren hand in een fluwelen handschoen, toch? Hoe wordt er in Vlaanderen over hem gedacht? Zou hij zich kunnen opwerpen als een leidersfiguur in de partij, nu de rechtervleugel van de federale regering maar moeilijk zijn stem kan laten horen?  Welke maatregelen denk je dat de Vivaldi-coalitie moet nemen om in Vlaanderen te kunnen overtuigen?

Nu de coronapandemie op de terugtocht is, kan de federale regering haar crisisbeleid geleidelijk afbouwen. Meteen is de aandacht verschoven naar het hoofddoekendebat, toch zeker bij de Franstaligen. Ook daar zijn de gevoeligheden in de twee grote gemeenschappen erg verschillend. Brussel en Wallonië worden heel sterk beïnvloed door Frankrijk. Daar is het secularisme een nationale erezaak. De minste discussie over iets wat met de islam te maken heeft, ontaardt er al snel in hysterische polemieken.

De Vlamingen lijken zich veel minder druk te maken over hoofddoeken, ook al zijn ze doorgaans nogal lichtgeraakt als het gaat over identiteit en migratie. Ik heb de indruk dat Vlaanderen op dat vlak het Angelsaksische model volgt, en niemand zich veel aantrekt van wat vrouwen nu precies op hun hoofd dragen. Gebruik dat argument maar, als iemand nog eens durft te beweren dat Vlamingen onverdraagzaam zijn...

Alain

Wetstraatwatchers Alain Narinx en Wim Van de Velden van De Tijd van onze zusterkrant L’Echo schrijven om de beurt over het Noorden en het Zuiden van het land. De column verschijnt elke donderdag in beide kranten.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud