Inning belastingen bijna nergens zo duur als in België

©Photo News

De kostprijs om belastingen te innen ligt in België bij de hoogste van alle industrielanden, blijkt uit een overzicht van de OESO.

De administratieve kostprijs voor het innen van de belastingen bedraagt in ons land 0,304 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Daarmee staat België op de derde hoogste plaats in de groep van industrielanden, blijkt uit het rapport Tax Administration 2015 dat de rijkelandenclub OESO (34 lidstaten) zopas publiceerde. Enkel in Hongarije (0,423%) en Nederland (0,322%) ligt het prijskaartje nog hoger.

Om de efficiëntie van het belastingapparaat te meten, moet de kostprijs ervan worden afgezet tegen de inkomsten die de fiscus binnenhaalt. Dan scoort België al iets beter. De kosten voor het innen van de belastingen bedragen in ons land 1,17 procent van de ingezamelde inkomsten. Landen die het slechter doen zijn Japan (1,74%), Polen (1,6%), Slovakije (1,43%), Duitsland (1,35%) en Tsjechië (1,31%). Zweden is met 0,39 procent de beste leerling van de klas, Noorwegen doet bijna even goed met 0,41 procent.

©Mediafin

Dat België volgens deze tweede maatstaf beter scoort dan volgens de eerste, komt omdat ons land in verhouding tot het bbp veel belastingen heft. De kostprijs voor het innen van de belastingen is de voorbije jaren overigens gedaald: in 2005 bedroeg die nog 1,43 procent.

De OESO geeft enkele algemene verklaringen voor de inefficiëntie van de Belgische belastinginning: een relatief uitgebreid netwerk van plaatselijke belastingkantoren, een verouderde organisatie en relatief lage investeringen in informatietechnologie. Dat laatste geldt zeker ook voor België: van de werkingsmiddelen van de fiscus gaat slechts 4,5 procent naar investeringen in informatica, het grootste deel gaat naar de weddes van de belastingambtenaren.

België telt 22.232 belastingambtenaren. Dat is één belastingambtenaar per 573 inwoners. Enkel Hongarije (555 inwoners) en Luxemburg (549) doen nog slechter. Per 254 Belgen die werken, is er één in dienst van de fiscus. Op dit vlak moet België enkel Hongarije laten voorgaan.

Van de belastingen die de fiscus in ons land int, moet 19,1 procent worden terugbetaald aan de belastingplichtigen. Dat komt onder meer omdat de fiscus te veel afhoudt aan de bron (via de bedrijfsvoorheffing) en door het bestaan van veel fiscale aftrekposten. Overigens zit België met die 19,1 procent terug te storten belastingen rond het gemiddelde in de OESO-zone.

Sinds 2002 bestaat in België de mogelijkheid om de belastingaangifte elektronisch in te dienen, via Tax-on-Web. In 2004 kwam 3 procent van de aangiften in de personenbelasting op die manier bij de fiscus binnen, nu bedraagt dat percentage al 70 procent. Daarmee scoort België niet slecht, maar is het lang geen koploper in de OESO.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud