netto

Jaarlijkse vastgoedbelasting stijgt met 1,4 procent

De onroerende voorheffing stijgt elk jaar door de indexering van de kadastrale inkomens. ©PHOTONEWS

De onroerende voorheffing stijgt door de jaarlijkse indexering van het kadastraal inkomen met 1,4 procent. Ook wie een gratis woning van zijn werkgever of bedrijf krijgt, wordt zwaarder belast.

Alle eigenaars van vastgoed in België krijgen elk jaar een aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing in de brievenbus. Die belasting wordt berekend op het geïndexeerde kadastraal inkomen (ki).

'Geïndexeerd' omdat het kadastraal inkomen nog altijd gebaseerd is op de huurprijzen van 1975 en een algemene herschatting uitblijft. Sinds 1991 wordt daarom het kadastraal inkomen vermenigvuldigd met een coëfficiënt die elk jaar wordt vastgelegd op basis van de indexcijfers van de consumptieprijzen.

Voor het aanslagjaar 2020 bedraagt die coëfficiënt 1,8492 tegenover 1,8230 voor 2019. Dat is goed voor een stijging met 1,4 procent.

Drie delen

In Vlaanderen verstuurt de Vlaamse Belastingdienst de aanslagbiljetten. De Vlaamse onroerende voorheffing is een optelsom van een basisheffing voor het Vlaams gewest, een deel opcentiemen voor de provincies en een deel opcentiemen voor de gemeenten. De provincies en gemeenten bepalen de hoogte van de opcentiemen, waardoor het belastingtarief van plaats tot plaats verschilt.

Afhankelijk van de aard van het gebouw (bescheiden woning, energiezuinige woning…) of uw gezinssituatie (inwonende kinderen, personen met een handicap…) is een korting mogelijk.

Gratis woning

De nieuwe geïndexeerde kadastrale inkomens zijn ook van belang voor bedrijfsleiders en werknemers die gratis een woning ter beschikking krijgen van hun bedrijf of werkgever. Een gratis woonst is een belastbaar voordeel. Niet het werkelijk genoten voordeel wordt belast, maar wel een forfait: het voordeel van alle aard (VAA).

Sinds begin 2019 is er geen verschil meer of de woning ter beschikking wordt gesteld door een natuurlijk persoon of een vennootschap. Het belastbare jaarvoordeel bedraagt altijd 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen vermenigvuldigd met een factor 2.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud