Kamer en Senaat nemen staatshervormingen onder de loep

De officiële documenten van de zesde staatshervorming van 2014. ©BELGA

In het halfrond van de Hoge Vergadering is de gemengde commissie Evaluatie van de Staatshervormingen geïnstalleerd. 14 Kamerleden en 14 senatoren moeten het pad naar een nieuwe staatshervorming effenen.

De gemengde commissie moet zich buigen over de institutionele hervormingen sinds 1970 en een onderzoek voeren om de bevoegdheidsverdeling, de werking van de instellingen en de samenwerking tussen de federale en regionale overheden efficiënter te maken, luidt het. De oefening heeft dus de bedoeling homogene bevoegdheden mogelijk te maken en een efficiëntere en effectievere dienstverlening te verlenen, als het tot een volgende staatshervorming komt.

De Vivaldi-coalitie heeft de intentie die voor te bereiden, al is het maar de vraag of dat ergens toe leidt. De Franstalige liberalen en groenen zitten eerder op het pad van herfederalisering, de PS wil naar een België met vier gewesten en CD&V wil meer Vlaamse autonomie. Bovenal is een tweederdemeerderheid nodig voor een staatshervorming. De N-VA legt opnieuw het confederalisme op tafel.

De laatste parlementaire evaluatie van de staatshervormingen gaat terug tot 1999. Meer dan twintig jaar later is het tijd ons opnieuw over het vraagstuk te buigen.
Eliane Tillieux
Kamervoorzitter

'De laatste parlementaire evaluatie van de staatshervormingen gaat terug tot 1999. Meer dan twintig jaar later is het tijd ons opnieuw over het vraagstuk te buigen. Via deze commissie, die federale volksvertegenwoordigers en de gefedereerde entiteiten vertegenwoordigende senatoren bijeenbrengt, geeft het federale parlement zich deze essentiële en collectieve opdracht', verklaarde Kamervoorzitter Eliane Tillieux (PS).

'De evaluatie van de Belgische bevoegdheidsverdelingen is een belangrijke stap om de parlementaire dialoog over onze instellingen te beginnen. Ons land zit complex ineen, en elke oefening om de werking van onze instellingen te vereenvoudigen of te moderniseren zal aan alle geledingen van ons land raken. Ik ben daarom blij dat alle parlementen hun ervaringen, ideeën en suggesties kunnen delen in deze commissie', vervolgde Senaatsvoorzitter Stephanie D'Hose (Open VLD).

Asymmetrisch beleid

De N-VA-commissieleden Sander Loones en Karl Vanlouwe reageren sceptisch op de installatie:  'Deze commissie lijkt helaas een typisch Belgisch verhaal te worden: weinig efficiënt, niet democratisch en veel tijdverspilling. Als de federale commissie staatshervorming echt nuttig wil zijn, bereidt ze niet alleen een staatshervorming voor tegen 2024, maar formuleert ze nu direct voorstellen die onmiddellijk gerealiseerd kunnen worden', aldus Loones en Vanlouwe, die pleiten voor 'asymmetrisch beleid'.

De commissie wil haar verslag met vaststellingen en aanbevelingen tegen december 2021 neerleggen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud