Kleuterscholen gaan toch dicht

Ouders worden geacht hun kleuters thuis te houden. Voor wie dat niet kan bolwerken, wordt in noodopvang voorzien. ©Photo News

Het compromis van het Overlegcomité over onderwijs hield geen dag stand.

Zowel in het Gemeenschapsonderwijs (GO!) als in de katholieke scholen kunnen volgende week dan toch geen kleuters terecht. Het compromis dat de Vlaamse regering uit de brand wist te redden tijdens het Overlegcomité over de coronamaatregelen heeft geen dag standgehouden.

In het GO! legt het centraal bestuur op dat naast het lager en secundair onderwijs ook dat van de kleuters dichtgaat. In het katholiek onderwijs kan de koepel alleen adviseren aan alle scholen geen regulier kleuteronderwijs aan te bieden. In de feiten komt dat op hetzelfde neer: ouders worden geacht hun kleuters thuis te houden. Voor wie dat niet kan bolwerken, wordt in noodopvang voorzien. Het GO! kijkt daarvoor naar de lokale besturen.

De onverwachte boodschap van de minister-president dat kleuterscholen op eigen initiatief kunnen beslissen om volgende week te sluiten, roept opnieuw vele vragen op.
Lieven Boeve
Topman Katholiek Onderwijs

Volgens het gemeenschapsonderwijs werd de beslissing genomen ‘vanwege de vele vragen naar duidelijkheid en vanuit de grote bezorgdheid om het personeel’. Veel anders zat er niet meer op. De socialistische overheidsvakbond ACOD had gedreigd met stakingen als er voor de kleuters geen gelijkaardige beslissing kwam als voor de oudere kinderen. Kleuterleiders komen veel dichter in contact met kinderen dan hun collega’s van het lager of secundair onderwijs.

Het katholiek onderwijs wijst onomwonden naar Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). ‘De onverwachte boodschap van de minister-president dat kleuterscholen op eigen initiatief kunnen beslissen om volgende week te sluiten, roept opnieuw vele vragen op.’ ‘We worden geconfronteerd met een lawine van vragen, twijfels en frustraties’, zei topman Lieven Boeve.

Zo blijft niet veel meer over van de initiële beslissing van het Overlegcomité. Woensdagavond werd al duidelijk dat de onderwijsvakbonden en -koepels het niet mogelijk en niet wenselijk achtten om voor de laatste week voor de paasvakantie nog afstandsonderwijs op poten te zetten voor het lager en secundair onderwijs. En nu gaan dus ook de kleuterscholen dicht. Nochtans had Jambon er hard voor gestreden om die open te houden.

Voor leraren betekent dit geen extra week vakantie.
Woordvoerster GO!

Vlaanderen staat niet alleen. Terwijl het er eerder nog naar uitzag dat de Franse Gemeenschap wel lessen op afstand en kleuteronderwijs zou aanbieden, kondigde onderwijsminister Caroline Désir (PS) donderdagavond aan dat de paasvakantie vervroegd wordt en dus drie weken zal duren.

De Vlaamse onderwijskoepels doen dat formeel niet. De leerkrachten van het lager en middelbaar blijven ter beschikking van de leerlingen om digitale ondersteuning te bieden als ze dat willen. ‘Voor leraren betekent dit geen extra week vakantie. Zij benutten de komende week om te werken aan remediëringsplannen, om didactisch materiaal uit te werken en om de lesweken na de paasvakantie voor te bereiden’, zegt de woordvoerster van het GO!

Experts waarschuwen opnieuw voor een leervertraging. Het plan van de Vlaamse regering om 20 miljoen te investeren in het inschakelen van gepensioneerde en deeltijdse leerkrachten bestempelt de vereniging van schooldirecties als onvoldoende.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud