Klimaatverandering bedreigt Belgische frieten en bier

Het brouwen van lambiekbieren dreigt binnen enkele decennia door de hogere omgevingstemperatuur moeilijker te worden. ©CHRISTOPHE KETELS / BELGIAN FREE

De extreme hitte, droogte en overstromingen die gepaard gaan met de klimaatverandering zullen ons land tegen 2050 jaarlijks bijna 9,5 miljard euro kosten. Dat is 2 procent van ons bbp. Belgische frieten en bier liggen in de vuurlinie.

Dat blijkt uit een evaluatie van de sociaal-economische impact van de klimaatverandering in België, opgemaakt door het kenniscentrum Vito, Ecores en Kenter in opdracht van de Nationale Klimaatcommissie, een overlegorgaan tussen het federale niveau en de gewesten.

De geschatte baten van de klimaatverandering voor ons land zijn veel bescheidener: de zachtere winters leveren tegen het midden van de eeuw jaarlijks 3 miljard euro winst op of 0,65 procent van het bruto binnenlans product (bbp).

De studie ziet een aantal trends van de voorbije jaren bestendigd: hete en droge zomers afgewisseld door zachtere maar nattere winters. Hevige zomerse onweersbuien doen de grondwaterstand nog dalen door de beperkte infiltratie, de grootte van hagelstenen zal toenemen, de windsnelheid van de meest intense stormen kan met 30 procent toenemen.

Water en hitte

België is erg kwetsbaar voor overstromingen en voor hittegolven, vooral in steden als Brussel. De zeespiegel aan de Belgische kust zal aan het einde van de eeuw met 69 centimeter stijgen tegenover de periode 1991 tot 2010. De jaarlijkse kost voor overstromingen van rivieren en aan de kust kan tegen 2050 oplopen tot 940 miljoen euro per jaar en tot 5,6 miljard tegen het einde van de eeuw.

69
Zeespiegel
Sinds 1951 steeg de zeespiegel in Oostende al met 11,5 centimeter. Tegen het eind van de eeuw komt daar nog 69 centimeter bij.

De droogte in de zomer zal leiden tot nog meer vertragingen of onderbrekeningen van de binnenvaart. Dat en andere infrastructuurproblemen kost tot 766 miljoen euro per jaar tegen 2050.

De hete zomers leiden ook tot een verlies aan arbeidsproductiviteit. In het slechtste scenario kunnen de kosten daarvan tegen 2050 oplopen tot 3,5 miljard euro.

De oversterfte door hittegolven loopt tegen 2050 op tot 926 per jaar. De kostprijs van die hitte-overlijdens bedraagt tegen 2050 2,7 miljard euro. Maar de mildere winters leiden dan weer tot lagere sterftecijfers en vermeden kosten tot 4,9 miljard euro per jaar.

Verzekeringsclaims voor overstromingen, stormen en droogte zullen verdubbelen tegen 2050, vergeleken met de jaarlijks 220 miljoen euro vandaag. Schadeclaims voor hagel zullen met 33 procent toenemen en schade aan serres met 219 procent.

Schadeclaims voor hagel zullen tegen 2050 met 33 procent toenemen en schade aan serres met 219 procent.

Het risico op bosbranden zal tegen het einde van de eeuw met 30 tot 40 procent toenemen, en met meer dan 40 procent in de Ardennen. De schade door die bosbranden zal tegen dan oplopen tot 14,3 miljoen euro per jaar. De verminderde CO2-opslag in bos- en zoetwatergebieden zal 1,1 miljard euro per jaar kosten.

Landbouw

De droogte en hitte treft sommige landbouwteelten hard. Voor de droogte in 2018 ontving het Vlaams gewest 150 miljoen euro aan schadeclaims voor de tegenvallende oogst van aardappelen, suikerbieten en graan. Verzilting, erosie of overstromingen kunnen de totale opbrengst tegen 2050 doen dalen met 606 miljoen euro per jaar, vergeleken met 2019.

Tegen 2050 zou de opbrengst van aardappelen met 35 procent kunnen dalen.

Frieten en bier, twee Belgische iconen, dreigen hard geraakt te worden. Tegen 2050 zou de opbrengst van aardappelen met 35 procent kunnen dalen. Ook voor de verwerking is veel water nodig. Gerst, essentieel voor het brouwen van bier, wordt voor het grootste deel geïmporteerd.

De daling van het aanbod door droogte zou de Belgische bierproductie met 10 tot 40 procent doen dalen. Ook voor hop wordt beschikbaarheid en de kwaliteit van drinkwater voor het productieproces een probleem. Lambiekbrouwers zien dan weer hun productieseizoen verkort, omdat het brouwproces afhankelijk is van de omgevingstemperatuur.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud