Komt de IJzeren Rijn er dan toch?

©Franco Gori

België, Nederland en Duitsland beginnen een nieuw kosten-batenonderzoek naar de IJzeren Rijn, een snelle spoorverbinding van de haven van Antwerpen naar het Duitse Ruhrgebied. Veroorzaakt de stikstofproblematiek eindelijk een doorbraak?

Al bijna twintig jaar probeert België de IJzeren Rijn nieuw leven in te blazen. Want hoewel de Antwerpse haven het al jaren zonder doet, raken door de aanhoudende groei van de trafiek de alternatieve routes - wegvervoer, binnenvaart en treinverkeer via andere wegen - stilaan verzadigd.

Ons land stootte in het verleden altijd op Nederlandse tegenstand, omdat het oude tracé van de IJzeren Rijn dwars door Nationaal Park De Meinweg loopt.

In 2016-2017 werd daarom bestudeerd of een alternatief kon worden gevonden. De resultaten van dat onderzoek werden begin 2018 bekendgemaakt en leidden tot het 3RX-tracé, waarbij de route via Venlo zou worden omgeleid.

Loch Ness

Nederland zag toch weinig heil in dat 3RX-alternatief. De kosten-batenanalyse viel nogal mager uit, vooral omdat voor minstens 590 miljoen euro werken nodig zijn en er allicht nog eens 407 tot 762 miljoen kosten bijkomen. De haven van Rotterdam greep die hoge kosten aan om te lobbyen tegen de 3RX-verbinding, die de concurrentiepositie van Antwerpen zou versterken.

En zo is de hergeboorte van de IJzeren Rijn een beetje een politiek monster van Loch Ness geworden. Af en toe duikt het dossier op, maar een doorbraak blijft uit.

Stikstofproblematiek

Een nieuwe episode is in de maak. Deze zomer begint een nieuwe kosten-batenstudie, die ongeveer een jaar zou duren. De kosten worden verdeeld over België, Nederland en Duitsland. Dat schrijven Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad woensdag.

Bronnen dicht bij het dossier spreken van een voorzichtige opening langs Nederlandse kant. De nieuwe studie moet rekening houden met factoren die vijf jaar geleden nog niet werden bestudeerd.

Het gaat onder andere om de stikstofproblematiek in Nederland en nieuwe milieueisen, waardoor goederenvervoer via het spoor interessanter wordt. Maar ook om een eventueel gemengd gebruik tussen goederen- en passagiersvervoer om de doelstellingen van de Europese Green Deal te halen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud