Koninklijk trio gaat praten met Conner Rousseau

Egbert Lachaert (Open VLD, links), Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR, rechts) kregen de bijnaam 'De drie koningen'. ©Photo News

Joachim Coens (CD&), Georges-Louis Bouchez (MR) en Egbert Lachaert (Open VLD) gaan na een ruzie door met hun formatieopdracht. Eerste agendapunt is een ontmoeting met sp.a-voorzitter Conner Rousseau.

Normaal stond zaterdag een eerste meeting gepland tussen de zes partijen die willen praten over een Arizona-coalitie. Die zou moeten bestaan uit de christendemocraten, liberalen, de N-VA en sp.a, maar zonder de PS. Dat team-overleg gaat niet door, zo wordt bevestigd in onderhandelaarskringen. Het 'koninklijke trio', de partijvoorzitters Joachim Coens (CD&V), Georges-Louis Bouchez (MR) en Egbert Lachaert (Open VLD), willen eerst overleg houden met sp.a-voorzitter Conner Rousseau. Op de agenda staat Rousseaus eisenbundel vol rode dada's, zoals hogere pensioenen en lonen, meer geld voor de zorg en een hogere bijdrage van de vermogens. Rousseau kwam met zijn nota als inhoudelijke tegenzet op een offensief van de drie koningen om hem aan tafel te krijgen. Zonder inhoudelijke wortel. De startnota van het trio is pas nu af, waar ook met Rousseau over gepraat zal worden.

Intussen zaait Bouchez weer flinke verwarring op sociale media omtrent zijn ruzie met Joachim Coens over de abortuskwestie. Bouchez ontkende op Twitter dat er een deal zou zijn om het abortusdossier over te hevelen naar de coalitiegesprekken en te evacueren uit het parlement. Nochtans was dat eerder op de dag de suggestie in een persbericht van de drie onderhandelaars.

'Na diepgaand en respectvol overleg beslissen de drie onderhandelaars verder met volle kracht al hun politieke energie te stoppen in het herstelbeleid en de heropbouw van het land na deze coronacrisis.'

'Er wordt prioriteit gegeven aan twee zaken: het maken van een volwaardige federale regering, met meerderheid in de Kamer, en het uittekenen van een krachtig doortastend economisch relancebeleid, met de nodige sociale ingrepen en hervormingen. Alle andere kwesties zullen in de schoot van de onderhandelingen besproken worden, met wederzijds respect voor elk z’n standpunt. Ethische dossiers zullen aan bod komen bij de afbakening van het regeerakkoord, en dus niet in het parlement. Om discussies rond stemmingen in het parlement te vermijden, hebben alle partijen er belang bij dat er zo snel mogelijk een regering komt, die stabiliteit biedt voor ons land en de instellingen.'

Er wordt prioriteit gegeven aan twee zaken: het maken van een volwaardige federale regering, met meerderheid in de Kamer, en het uittekenen van een krachtig doortastend economisch relancebeleid, met de nodige sociale ingrepen en hervormingen. Alle andere kwesties zullen in de schoot van de onderhandelingen besproken worden, met wederzijds respect voor elk z’n standpunt.
De drie onderhandelaars Georges-Louis Bouchez, Joachim Coens en Egbert Lachaert

MR-voorzitter Bouchez lijkt bitter weinig moeite te doen om de sereniteit enigszins te laten terugkeren. Terwijl Coens herhaaldelijk heeft duidelijk gemaakt dat de discussie over abortus voor hem een cruciaal dossier is. Zijn eigen geloofwaardigheid staat op het spel, omdat hij tijdens zijn campagne voor het CD&V-voorzitterschap duidelijk maakte dat hij een versoepeling van de abortuswet zou tegenhouden. Bouchez had afgelopen week ook al serieus bonje met Conner Rousseau. De twee legden de ruzie bij met spa blauw en rood op café, en een Instagrampost.

Een stemming over de abortuskwestie leidde donderdag tot een clash tussen Coens en Bouchez. Die liet zijn partij vrij stemmen over een versoepeling van de wet - vrouwen zouden voortaan hun zwangerschap tot in de 18de in plaats van de 12de week kunnen afbreken. Dat tot grote woede van Coens, die zwaaide met een deal met de liberalen om de stemming over het zomerreces te tillen en dat om de coalitiegesprekken niet te hypothekeren. Die deal was er zeker met de Vlaamse liberalen, maar Bouchez ontkende dat die er ook met de MR was.

Tot een stemming kwam het uiteindelijk niet. Een meerderheid van 50 parlementsleden, onder wie die van het Vlaams Belang, beslisten op vraag van CD&V en de N-VA het wetsvoorstel terug te sturen naar de Raad van State voor een nieuw advies. In onderhandelaarskringen is te horen dat daarmee minstens twee weken tijd is gekocht. 'Het akkoord geldt maar tot abortus terug is in de Kamer', zo wordt de interpretatie van Bouchez bevestigd. 'Als het terugkeert en er is geen akkoord over een regering, of minstens de contouren van een coalitie, dan zal er vrij gestemd worden.'

Officieel is de ruzie bijgelegd. Maar het mag duidelijk zijn dat er tussen Coens en Bouchez iets gebroken is. Nadat Coens donderdag duidelijk aangaf dat hij eraan dacht te stoppen als één van de koningen, dimde Bouchez niet. Integendeel, hij deed er nog een flinke schep bovenop, door CD&V nog wat extra te jennen. 'Gaat CD&V uit de regering? Waar gaan ze dan naartoe?' Ongetwijfeld zorgde Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert ervoor dat de lijnen open bleven. Hij sprak nog tijdens de clash verzoenen de taal, daarin niet geholpen door zijn voorganger Gwendolyn Rutten. Zij retweette Georges-Louis Bouchez' boodschap dat liberalen zich niet laat opleggen hoe ze moeten stemmen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud