netto

Kunt u zwart geld nog regulariseren?

©ANP XTRA

Volgens het Rekenhof zou 40 miljard euro zwart geld op Belgische rekeningen staan. Kunnen de fiscale zondaars dat nog regulariseren?

Bij de vorige fiscale regularisatierondes in België hebben belastingzondaars ruim 40 miljard euro zwart geld naar ons land teruggebracht zonder daar belasting en boetes op te betalen, berekende het Rekenhof. Of dat nog te regulariseren valt door de fiscale zondaars, hangt af van de aard van de ontduiking.

De belastingplichtigen weten sinds 2017 dat de regionale regularisatie eind 2020 zou aflopen. Ze hadden dus voldoende tijd om daarop te anticiperen.
Francis Adyns
Woordvoerder FOD Financiën

Federale dossiers, zoals de ontduiking van roerende inkomsten en beroepsinkomsten, kunnen nog geregulariseerd worden tot eind 2023. Regionale dossiers, zoals de ontduiking van erfenis- of registratiebelasting, kunnen niet meer worden geregulariseerd. Ook gemengde dossiers kunnen niet meer rechtgezet worden. ‘De belastingplichtigen weten sinds 2017 dat de regionale regularisatie eind 2020 zou aflopen. Ze hadden dus voldoende tijd om daarop te anticiperen’, zegt Francis Adyns, de woordvoerder van de FOD Financiën.

Toch is er voor puur Vlaamse dossiers, waarin alleen sprake is van ontduiking van erfenis- of registratiebelasting, mogelijk een gedeeltelijke uitweg. ‘Het is mogelijk om spontaan een laattijdige aangifte van nalatenschap in te dienen bij Vlabel. Die wordt dan volgens de gewone regels en tegen de gewone tarieven belast. Op zo’n laattijdige aangifte worden wel belastingverhogingen toegepast’, zegt Kris De Sagher, woordvoerder van de Vlaamse belastingdienst Vlabel.

Immuniteit

Komt de aangifte meer dan 18 maanden te laat, dan wordt de erfbelasting met 20 procent verhoogd. Wie bijvoorbeeld een erfbelasting van 27 procent heeft ontlopen, betaalt 32,4 procent. ‘We maken geen onderscheid tussen fiscaal verjaarde en fiscaal niet-verjaarde erfenisdossiers’, zegt hij. Voor erfeniskwesties bedraagt de verjaringstermijn 10,5 jaar.

Het is nog mogelijk om spontaan een laattijdige aangifte van nalatenschap in te dienen bij Vlabel. Die biedt u wel geen strafrechtelijke immuniteit.
Kris De Sagher
Woordvoerder Vlabel

Belangrijk is dat zo’n laattijdige aangifte u geen strafrechtelijke immuniteit biedt. ‘Die kreeg u wel bij een regularisatie’, zegt De Sagher. Al bestaat de kans dat het parket bij een mogelijk onderzoek inschikkelijker is als het ziet dat u zelf de stap naar de biechtstoel zette.

Federaal

Voor federale materie kan een aangifte van een regularisatiedossier tot eind 2023. Voor fiscaal niet-verjaarde inkomsten bedraagt het boetetarief 25 procent, voor fiscaal verjaard kapitaal is dat 40 procent. Wie roerende inkomsten regulariseert, betaalt de ontdoken roerende voorheffing vermeerderd met 25 procentpunten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud