Grafiek van de dag

Lager opgeleiden kampen meer met psychische problemen

©Mediafin

Een recordaantal mensen kampt met psychische problemen. Dat blijkt uit een bevraging van het federale onderzoeksinstituut Sciensano. In 2001 voelde een kwart van de ondervraagden zich niet goed in zijn vel, in 2018 was dat opgelopen tot een op de drie. De gezondheidsenquête peilt naar gevoelens zoals stress, angst en uitputting bij mensen van 15 jaar en ouder.

Bij alle bevolkingsgroepen nemen de psychische problemen toe, maar laaggeschoolden worden het zwaarst getroffen. 44 procent van hen is niet tevreden over het leven, terwijl ‘maar’ 32 procent van de hooggeschoolden psychisch lijdt.

Mensen zoeken wel vaker hulp bij psychische problemen. De grote meerderheid (81%) van de mensen met een depressie heeft de stap gezet naar een arts of zorgverlener.

Het aandeel mensen dat daarna wordt opgevolgd door gespecialiseerde zorgverleners is ook gegroeid. In 2018 ging 43 procent van de mensen met een depressie in psychotherapie tegenover 19 procent in 2004. Over dezelfde periode daalde het medicijnengebruik van 84 procent van de gevallen naar 67 procent in 2018.

Ook in de behandeling is er een kloof tussen de opleidingsniveaus. Mensen met een lagere opleiding gaan minder vaak in therapie en vallen meer terug op een behandeling met antidepressiva. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect