netto

Meer codes op uw belastingaangifte door corona

©Tim Dirven

Met 829 codes is de Vlaamse belastingaangifte opnieuw wat complexer geworden. Dat heeft alles te maken met de federale en gewestelijke coronamaatregelen.

De nieuwe aangifte in de personenbelasting, over de inkomsten en uitgaven van 2020, is deze week gepubliceerd op de site van de FOD Financiën. Dat betekent niet dat u uw aangifte nu al kunt invullen. ‘De aftrap voor het aangifteseizoen wordt op 5 mei gegeven’, zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën.

De Vlaamse belastingaangifte dikt aan met 18 codes. Ook de Waalse en Brusselse aangiftes tellen elk 20 codes extra, berekende Jef Wellens, fiscaal expert bij Wolters Kluwer. Ter herinnering: sinds 2018 krijgt u een gewestelijke belastingaangifte, afhankelijk van het gewest waar u bent ingeschreven. Op die manier krijgt u enkel de codes te zien die voor u relevant zijn.

+18
codes
De Vlaamse belastingaangifte dikt aan met 18 codes.

Met meer dan 800 codes is de belastingaangifte niet eenvoudiger geworden. Corona maakt ze nu nog complexer, met extra codes. We zetten er een aantal op een rij.

Vrijgestelde overuren

Door de uitbraak van het coronavirus konden werknemers in bepaalde sectoren vrijwillig meer overuren presteren. Dat kon in het tweede kwartaal van 2020 (1 april tot 30 juni) voor werknemers in kritieke sectoren en in het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober tot 31 december) voor werknemers in cruciale sectoren.

Als voor die uren geen overloon werd betaald, ontsnappen ze aan belastingen. De vrijstelling is wel beperkt tot maximaal 120 overuren, zegt Wellens. U moet die overuren in een nieuwe rubriek 11 van vak IV inv.

Belastingvermindering

De federale overheid voerde een belastingvermindering in voor particulieren die tussen 14 maart en 31 december 2020 intekenden op de uitgifte van nieuwe aandelen bij een kapitaalverhoging voor maximaal 100.000 euro. Ze deed dat om kmo’s die economisch getroffen zijn door de coronacrisis te ondersteunen. De belastingvermindering bedraagt 20 procent. U moet de investering in aandelen vermelden in de nieuwe rubriek I van vak X.

Vlaamse Win-winlening

Sinds 2006 kunnen vrienden en familieleden met een Win-winlening geld uitlenen aan een of meerdere kleine en middelgrote ondernemingen met een zetel in het Vlaams Gewest. Wie zo’n achtergestelde lening toestaat, krijgt een jaarlijkse belastingkorting van 2,5 procent op het openstaande kapitaal.

Omdat veel ondernemers tijdens de coronacrisis nood hebben aan extra kapitaal werden de mogelijkheden uitgebreid voor Win-winleningen afgesloten na 6 oktober 2020. Het maximumbedrag is van 50.000 naar 75.000 euro opgetrokken. Een kredietnemer kan maximaal 300.000 euro in plaats van 200.000 euro ontlenen. De duurtijd hoeft niet langer acht jaar vast te zijn, maar kan schommelen tussen vijf en tien jaar. Die wijzigingen hebben geen gevolgen voor de nieuwe belastingaangifte.

De nieuwe effectentaks viseert de effectenrekening zelf en niet langer de persoon die titularis is van de effectenrekening.
Jef Wellens
Fiscaal expert bij Wolters Kluwer

Wat is er dan wel gewijzigd? Betaalt het bedrijf de lening uiteindelijk niet of niet volledig terug, dan recupereert de kredietgever 30 procent van het verloren gegane deel van de lening via een eenmalig belastingkrediet, toegekend door het Vlaamse Gewest. Voor leningen gesloten na 15 maart 2020 (uitbraak coronacrisis) en uiterlijk 31 december 2021 is dat eenmalig belastingkrediet verhoogd tot 40 procent. Daarom wordt in vak XI van de Vlaamse belastingaangifte een onderscheid gemaakt tussen Win-winleningen gesloten vóór en vanaf 16 maart 2020.

Effectentaks

Komt niet meer terug in de aangifte: de meldplicht van 'meerdere effectenrekeningen'. De nieuwe effectentaks viseert de effectenrekening zelf en niet langer de persoon die titularis is van de effectenrekening, zegt Wellens.

Nog dit: weet dat bijna acht op de tien belastingplichtigen maximaal 20 codes op hun aangifte invullen. Voor vier op de tien volstaan zelfs tien codes of minder.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud