Meer dan 2,5 ton illegaal vuurwerk in beslag genomen vorig jaar

Soms wordt het vuurwerk gewoon bewaard in een garagebox, wars van alle veiligheidsregels. ©ANP

Het afgelopen jaar is in ons land voor meer dan 2,5 ton aan illegaal vuurwerk in beslag genomen. Ook op het internet wordt, wars van alle regels, nog veel vuurwerk verkocht.

In België staan geen fabrieken meer die vuurwerk maken voor de consumentenmarkt. Maar de federale overheidsdienst Economie blijkt wel nog zijn handen vol te hebben met controles bij de klein- en groothandelaars die vuurwerk verkopen. Die hebben dezelfde verantwoordelijkheid als een fabrikant als ze hier vuurwerk verkopen van een fabrikant die geen vestiging in de Europese Unie heeft.

Het afgelopen jaar zijn 255 controles uitgevoerd in vuurwerkopslagplaatsen. Daarvan bleken er 30 niet in orde te zijn en er is voor 2,5 ton vuurwerk in beslag genomen. Dat is een omrekening van het aantal kilogram NEQ, de hoeveelheid pyrotechnische sas die in het vuurwerk zit. Dat blijkt uit cijfers die ontslagnemend minister van Economie Kris Peeters (CD&V) heeft vrijgegeven.

Volgens Peeters geeft de sector nog altijd blijk van ‘een terugkerend probleem van niet-naleven van de wet’. De belangrijkste overtredingen hadden te maken met handelaars die vuurwerk verkochten zonder vergunning. Of handelaars die meer vuurwerk hadden dan toegestaan. Ook waren er opslagplaatsen die niet aan de veiligheidsregels voldeden. Daarnaast waren er ook problemen met de etikettering op het vuurwerk, bijvoorbeeld in een andere taal. Er was ook vuurwerk zonder CE-label.

Internet

Sinds enkele jaren wordt ook op het internet gecontroleerd wie vuurwerk verkoopt, zowel via websites als op socialemediakanalen. Zo zijn er ook veel particulieren die via online zoekertjes vuurwerk verkopen. Vorig jaar zijn zo 31 controles op het web uitgevoerd. Het gros (20) was niet in orde. In zes gevallen ging het om Nederlandse websites en zijn de dossiers doorgespeeld aan Nederland. De andere dossiers hebben in acht gevallen in ons land geleid tot vervolgingen voor de strafrechter. Dat leidde tot huiszoekingen, verhoren en nog eens 250 kilogram vuurwerk dat in beslag genomen is.

De overheid gaat nog een stap verder om de illegale transporten van vuurwerk te detecteren. Zo is er vorig jaar een proefproject gestart met een hond die speciaal getraind is om vuurwerk op te sporen. De controleurs zijn met de hond naar enkele logistieke centra getrokken.

Regels van 1958

Een 'opslagbunker' voor vuurwerk. ©ANP

De regels om vuurwerk op te slaan dateren nog uit 1958. Zo mogen kleinhandelaars alleen vuurwerk in hun opslagplaatsen hebben dat ze mogen verkopen aan consumenten. Bij kleinere overtredingen kunnen handelaars nog wegkomen met een waarschuwing en de kans om zich in regel te stellen. Dus de 2,5 ton vuurwerk die in 2018 in beslag is genomen gaat over ernstiger inbreuken.

De handelaars kunnen alle problemen ook bespreken met de overheden, de transporteurs en de afvalbedrijven op het zogeheten ‘forum springstoffen’. ‘Daaruit blijkt dat niet iedereen dezelfde prioriteiten heeft’, stelt Peeters. ‘De kleinhandelaars zouden graag minder strikte regels zien, met als doel grotere hoeveelheden vuurwerk te kunnen verkopen. Ook willen ze bepaalde veiligheidsmaatregelen die ze duur of hinderlijk vinden afschaffen. Terwijl de lokale overheden het daar vaak niet mee eens zijn en vooral om de veiligheid en de overlast bekommerd zijn.’

Niet conform

Ook het vuurwerk dat hier op de markt belandt, is lang niet altijd conform. Zo heeft de Directie Kwaliteit en Veiligheid de voorbije vier jaar 137 controles uitgevoerd op ‘pyrotechnische artikelen’. Nog niet alle stalen die vorig jaar zijn afgenomen zijn al binnen, maar er zijn de afgelopen vier jaar al zeker 39 producten van de markt gehaald.

Vorig jaar zijn echter geen specifieke acties gevoerd om ook bij particulieren te controleren of die wel de toegestane hoeveelheden respecteren en of ze hun vuurwerk op een correcte manier vervoeren. Er bestaat geen lijst van welke vuurwerkartikelen consumenten hier legaal mogen kopen. Er mag ook niet meer dan 1 kilogram pyrotechnische sas gekocht worden. Er zijn vorig jaar ook geen vuurwerkcontroles gebeurd op kermissen, rommel-, kerst- en andere markten.

Het heikele punt blijft dat de wetgeving in verschillende Europese landen, ook in België en Nederland, anders is.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud