Advertentie
netto

Meer dan 4 miljoen Belgen sparen voor pensioen via werkgever

©Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Het aantal Belgen met een aanvullend pensioenplan bij de werkgever bedraagt voor het eerst meer dan 4 miljoen. Dat blijkt uit cijfers van toezichthouder FSMA.

Het aantal Belgen dat aangesloten is bij een aanvullend pensioenplan is in 2020 met 2 procent toegenomen. De 4 miljoen aangeslotenen komen overeen met 80 procent van de beroepsbevolking. De grootste groep, 3,4 miljoen Belgen, spaart als werknemer. Let wel, tot die groep behoren ook veel slapers. Dat zijn Belgen die in een vorige job een aanvullend pensioenplan hadden bij hun werkgever, maar vandaag niet. Tellen we de slapers niet mee, dan was begin dit jaar 65 procent van de actieve werknemers actief aangesloten bij een aanvullend pensioenplan.

57.582
euro
Een 55- tot 64-jarige had begin dit jaar gemiddeld 57.582 euro aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd.

De 4 miljoen Belgen hebben samen 96 miljard euro aan verworven reserves opgebouwd, 5 procent meer dan een jaar eerder. Bijna 70 procent daarvan werd opgebouwd door werknemers, de overige 30 procent door zelfstandigen. De verworven reserve is het bedrag dat de aangeslotene heeft opgebouwd en verworven, ongeacht zijn toekomstige loopbaan. Ongeveer 78 miljard euro, of 81 procent, wordt beheerd door verzekeraars in de vorm van een groepsverzekering. De overige 19 procent wordt beheerd door pensioenfondsen.

Discrepanties

De essentie

  • Meer dan 4 miljoen Belgen hadden begin dit jaar 96 miljard euro aan pensioenreserves opgebouwd via de werkgever.
  • Voor een 55- tot 64-jarige komt dat neer op gemiddeld 57.582 euro. Dat gemiddelde verbergt wel grote verschillen. De mediaan in de leeftijdscategorie ligt op 9.749 euro.
  • Ook tussen mannen en vrouwen zijn er grote verschillen in pensioenreserves. Mannen bouwden gemiddeld dubbel zoveel kapitaal op als vrouwen.

De cijfers leggen enkele opmerkelijke discrepanties bloot. Kijken we enkel naar de 55- tot 64-jarigen, die dicht bij de opname van het pensioenkapitaal staan, dan heeft de gemiddelde Belg 57.582 euro aan pensioenreserves opgebouwd. Dat komt overeen met een maandelijkse rente van 152 euro. Kijken we echter naar de mediaan - de middelste Belg - in die leeftijdscategorie, dan heeft die 9.749 euro aanvullend pensioen opgebouwd.

Ook tussen mannen en vrouwen zijn er grote verschillen. De gemiddelde reserve van mannen voor die leeftijdscategorie bedraagt 72.826 euro. Dat is dubbel zoveel als het gemiddelde bij vrouwen (34.870 euro).

Nog een discrepantie zien we in het type plannen. Van de 62 miljard euro in de pensioenplannen van werknemers, zit ongeveer 56 miljard in plannen van individuele bedrijven en 6 miljard in sectorplannen. Nochtans ligt het aantal aangesloten werknemers in sectorplannen met 2,2 miljoen hoger dan in de bedrijfsplannen (2 miljoen). Dat heeft tot gevolg dat de gemiddelde verworven reserve in een bedrijfsplan op 28.000 euro ligt (alle leeftijdscategorieën), terwijl dat gemiddelde in een sectorplan op 2.600 euro ligt. Zeker voor de sectorplannen ligt de gemiddelde bijdrage van de werknemer nog ver onder de beoogde 3 procent van het loon.

Bijna 80 procent van de pensioenplannen is met een vaste bijdrage (defined contribution), waarbij een vast percentage van het loon in het plan wordt gestort. Nog een minderheid is met een vaste prestatie (defined benefit), waarbij vooraf wordt vastgelegd welk pensioenkapitaal wordt uitgekeerd. Toch staan die laatste in voor 34 procent van de uitstaande reserves.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud