Meeste immigranten zijn Roemenen

Roemeense immigranten in Roeselare. ©Siska Vandecasteele

De Belgische bevolking blijft groeien, vooral door immigratie. De Roemenen vormen de grootste groep inwijkelingen.

Op 1 januari 2019 telde België 11.431.406 inwoners. Van hen is 51 procent (of 5.803.178 in absolute cijfers) vrouw, en 49 procent (of 5.628.228) man. Dat blijkt uit de officiële cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. De Belgische bevolking groeide op jaarbasis aan met 55.336 personen of 0,49 procent, een groeicijfer dat in lijn ligt met de groei van de laatste jaren.

De bevolkingsgroei is voor het overgrote deel (87,5 procent) toe te schrijven aan internationale migratie. De natuurlijke groei (meer geboortes dan overlijdens) is maar goed voor 12,5 procent van de totale bevolkingstoename.

Belgen

87,5%
Immigratie
De bevolkingsgroei is voor 87,5 procent toe te schrijven aan immigratie.

De meest voorkomende groep die naar België immigreert, na Belgen die terugkeren na een verblijf in het buitenland, wordt gevormd door Roemenen, gevolgd door Fransen, Nederlanders en Italianen.

Volgens het saldo tussen de internationale immigratie en emigratie per nationaliteit, is de opeenvolging: Roemenen (+9.144), Marokkanen (+4.110), Fransen (+3.198), Afghanen (+3.121) en Syriërs (+2.975). 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect

Gesponsorde berichten

n