Mensenrechtenliga wil opschorting coronaregels in afwachting van pandemiewet

De Liga voor Mensenrechten wil een volwaardige pandemiewet, waarbij ook het parlement zijn zegje kan doen over de geplande maatregelen. ©Photo News

De Liga voor Mensenrechten en haar Franstalige tegenhanger Ligue des droits humains willen dat de rechter een streep zet over een reeks recente coronamaatregelen en een maatregelenstop oplegt tot er een pandemiewet is.

De twee mensenrechtenorganisaties spannen een kort geding aan tegen de Belgische staat. Ze menen dat het beheer van de coronacrisis louter door middel van ministeriële besluiten, en zonder parlementair debat, de fundamentele rechten van de burgers schaadt.

Dat de overheid maatregelen neemt om het coronavirus in te dijken, is volgens de twee mensenrechtenorganisaties evident. Maar ze vinden de manier waarop dat gebeurt niet de juiste. 'De maatregelen die tot daartoe genomen zijn, hebben geen degelijke juridische basis', luidt het. De overheid baseert zich immers op wetten waarmee ze in crisissituaties zeer dringende maatregelen kan nemen, 'maar een jaar na het uitbreken van de coronapandemie kan men bezwaarlijk voorhouden dat we ons nog steeds in een dergelijke situatie bevinden'.

33
ministeriële Besluiten
Sinds maart 2020 kondigde de regering al 33 ministeriële besluiten af, of gemiddeld een om de tien dagen.

'We beseffen de ernst van de coronapandemie en de noodzaak aan maatregelen', verduidelijkt voorzitter Kati Verstrepen. 'Maar net daarom pleiten we voor een degelijke en solide wettelijke basis.' Die basis is volgens de Liga voor Mensenrechten een pandemiewet, waarbij ook het parlement zijn zegje kan doen over de geplande maatregelen. Er moet dus een einde komen aan de opeenvolging van door de regering afgekondigde ministeriële besluiten, al 33 sinds maart 2020, 'of gemiddeld een om de tien dagen'.

'Deze machtsconcentratie bij de uitvoerende macht, zonder enige parlementaire controle, is niet langer aanvaardbaar', vult de Ligue des droits humains aan. 'De vage beloftes van een wettelijk kader tegen juni 2021, dat alleen zal dienen voor latere epidemieën, zijn verre van voldoende.'

De mensenrechtenorganisaties wijzen erop dat de maatregelen zwaar ingrijpen op de rechten en vrijheden van de burgers, en dat nieuwe inbreuken en ook sancties werden gecreëerd, die zelfs kunnen gaan tot gevangenisstraffen.

Dwangsom

De zaak werd maandagochtend in kort geding ingediend bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Een pleitdatum is er nog niet.

Het is niet onze bedoeling het hele land in chaos te storten. Maar niet alleen wij, maar ook grondwetsspecialisten hebben al zo vaak gezegd dat er nu geen wettelijke basis is.
Kati Verstrepen
Voorzitter Liga voor Mensenrechten

Concreet vragen de twee organisaties aan de kortgedingrechter om alle maatregelen in te trekken die werden genomen op basis van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020. Dat is de recentste basistekst over de coronamaatregelen, die sindsdien een aantal keer werd gewijzigd. Ook nieuwe maatregelen op basis van dat besluit zouden niet meer mogen, en dat in afwachting van de pandemiewet. Sancties die gebaseerd zijn op dat MB zijn voor de organisaties ook uit den boze.

De mensenrechtengroepen vragen een dwangsom van 5.000 euro per inbreuk. 'We hebben hier heel goed over nagedacht, want we beseffen goed wat de gevolgen zouden zijn als de rechter de eisen inwilligt', aldus Verstrepen. 'Het is niet onze bedoeling het hele land in chaos te storten. Maar niet alleen wij, maar bijvoorbeeld ook grondwetsspecialisten, hebben al zo vaak gezegd dat er nu geen wettelijke basis is.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud