Advertentie
netto

Minder belasting voor Belgen met tweede verblijf in buitenland

©engels & volkers

Door een arrest van het Hof van Cassatie in september moet de belastbare waarde anders berekend worden.

Belgen met tweede verblijf in het buitenland moeten niet alleen belastingen betalen in het land waar dat ligt. Ze moeten het eigendom ook jaarlijks aangegeven in hun Belgische aangifte, ongeacht of ze de woning al dan niet verhuren.

Wie een tweede verblijf alleen zelf gebruikt moet volgens de letter van de wet de gemiddelde jaarlijkse brutohuurwaarde aangeven. Dat zijn de inkomsten die u had kunnen opstrijken als u het pand het hele jaar had verhuurd.

Die brutohuurwaarde kunt u zelf schatten. In de praktijk wordt vaak 5,3 procent van de verkoopwaarde van de woning genomen. Van de aan te geven inkomsten mag u de betaalde buitenlandse belasting aftrekken. De fiscus past automatisch een kostenforfait van 40 procent toe en brengt eventuele intresten voor de financiering van de woning in mindering. Al enkele jaren aanvaardt de fiscus dat u voor enkele landen het buitenlands equivalent van het Belgisch kadastraal inkomen gebruikt.

Dat kan voor de belastingplichtige een grote impact hebben, zeker als u in België weinig belastbare inkomsten heeft.
Pascale Hautfenne
advocaat

In september publiceerde het Hof van Cassatie een arrest dat stelt dat ‘de huurwaarde van een buitenlandse niet-verhuurde woning niet eerst moet verminderd worden met de buitenlandse belasting en vervolgens met het abattement van 40 procent, maar eerst mag verminderd worden met de forfaitaire aftrek van 40 procent en vervolgens met de buitenlandse belasting’, zegt Pascale Hautfenne, advocate bij advocatenkantoor Thierry Afschrift. ‘Dat is een belangrijk verschil, zeker als u in België weinig belastbare inkomsten heeft.’

Het arrest kan worden ingeroepen voor aangiftes die nog moeten worden ingediend. ‘Dat zijn de  belastingplichtigen die tot eind oktober de tijd hebben om hun belastingaangifte via een mandataris in te dienen’, zegt Hautfenne. Wie zijn aanslagbiljet al heeft gekregen, kan een bezwaarschrift indienen.

KI als basis

Vanaf 2022 wordt een buitenlands tweede verblijf belast op basis van het buitenlands kadastraal inkomen. De fiscus is bezig dat vast te stellen. ‘Het arrest van Cassatie is in de toekomst niet van toepassing’, merkt Hautfenne op. ‘Maar het wordt interessant te zien hoe de fiscus het buitenlands kadastraal inkomen zal vaststellen, en tegelijk zal controleren of dat niet hoger is dan de vroegere huurwaarde verminderd met een forfait van 40 procent.’ 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud