Advertentie

Minder dan één op tien leefloners is vluchteling

Asielzoekers schuiven aan bij de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. ©Photo News

11.525 buitenlanders met de status van erkend vluchteling kregen eind 2014 een leefloon. Dat is 7 procent van het totale aantal mensen die een leefloon ontvingen.

De leeflonen voor vluchtelingen nemen een bescheiden hap uit de totale uitgaven. Dat leren cijfers van de overheidsdienst Maatschappelijke Integratie. In totaal ontvingen eind 2014 11.525 vluchtelingen een leefloon, 7 procent op een totaal van 163.236 leefloners. Van die buitenlandse leefloners was een derde samenwonend, 39 procent alleenstaand en had 28 procent een gezin. Vanaf 1 september bedraagt het leefloon 555,81 euro per maand voor samenwonenden, 833,71 euro voor een alleenstaande en 1.111,62 euro voor leefloners met een gezin.

Er is wel een belangrijke nuance. Mensen belanden in de statistieken zodra ze één dag leefloon ontvangen. De 11.125 leefloners hebben wellicht niet allemaal het hele jaar een leefloon ontvangen, wat de totale kosten nog verlaagt. Daarnaast krijgen niet alle asielzoekers die erkend worden automatisch een leefloon. Dat recht geeft het OCMW pas als na onderzoek blijkt dat de vluchteling te weinig eigen geld heeft. Evengoed kan de vluchteling werk gevonden hebben. Acht op de tien erkende vluchtelingen, 3.803 op 4.800, stroomden in 2014 door naar een leefloon.

Over de uitstroom uit leeflonen zijn harde cijfers moeilijk te krijgen. Van de 10.277 vluchtelingen in 2013 verdween het jaar daarop een kwart uit de statistieken. Maar omdat er ook 3.803 nieuwe leefloners bijkwamen, steeg hun aantal in 2014 van 7.722 tot 11.525. Behalve erkende vluchtelingen zijn er ook mensen die slechts tijdelijk opgevangen worden via subsidiaire bescherming. Over hen leren de statistieken niets. Maar met een verhouding van één op vier is het aantal vluchtelingen met subsidiaire bescherming beperkt.

Dit jaar zullen wel flink meer mensen als vluchteling erkend worden. Dat zal ook leiden tot meer uitkeringen aan leeflonen. Prognoses gaan uit van 15.000 erkenningen, terwijl dat er in 2014 maar 8.139 waren. Maar dan nog is het bedrag dat naar leeflonen voor vluchtelingen gaat peanuts vergeleken met het totale budget van 80 miljard voor de sociale zekerheid.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud