N-VA hekelt wantoestand met inbeslaggenomen wapens

©BELGA

Elke maand worden in ons land gemiddeld 231 wapens in beslag genomen, maar de N-VA kan niet langer ­leven met de manier waarop die worden beheerd. De partij stelt een oplossing voor. ‘Geef wapenhandelaars de taak illegale wapens te vernietigen.’

De jongste drie jaar zijn in België elke maand gemiddeld meer dan 230 illegale wapens in beslag genomen. Eind 2017 zijn bij een 20-tal huiszoekingen in één dag zelfs 125 illegale vuurwapens in beslag genomen. Daarnaast werden vorig jaar 1.442 diefstallen van wapens en explosieven vastgesteld.

Een Nederlandse wapenexpert noemde ons land onlangs ‘hét Europees centrum’ voor de illegale wapentrafiek. Zo zouden hier veel onklaar gemaakte handvuur- én oorlogswapens uit het Oostblok weer vuurklaar worden gemaakt en verhandeld, onder andere via het internet. Al kon de politie vorig jaar maar tien gevallen van wapens die via internet of postorder waren verkocht, blootleggen.

500
Aantal wapenhandelaars in ons land
Ons land telt ongeveer 500 wapenhandelaars. Het voorstel van N-VA voorziet dat zij voortaan ook wapens mogen neutraliseren en vernietigen.

De N-VA kan het niet langer aanzien hoe wordt omgesprongen met de duizenden wapens die het gerecht toch in beslag kan nemen. De regeringspartij hekelde de gang van zaken vorig jaar al, maar stelt dat niets verandert. ‘Er slingeren nog altijd honderden illegale of in beslag genomen wapens rond op de griffies’, vertelt N-VA-Kamerlid Koenraad Degroote.

‘Dat komt omdat alleen de Wapenproefbank in Luik en haar amper 20-tal werknemers wapens mogen neutraliseren en vernietigen, en omdat ze met een enorme achterstand kampt. Ook bij de proefbank blijven de wapens gewoon liggen. Het is nochtans belangrijk de illegale exemplaren zo snel mogelijk uit de omloop te halen voor bepaalde individuen op gedachten komen.’

Afgedankte politiewapens

Degroote vindt dat de Wapenproefbank te veel bevoegdheden heeft. ‘Ze is niet alleen bevoegd om wapens waar mensen vanaf willen en alle in beslag genomen wapens te vernietigen, maar moet ook alle afgedankte wapens van de politie neutraliseren. Dat vereist veel beveiligde transporten over lange afstanden.’

N-VA parlementslid Koenraad Degroote. ©Photo News

Dat wapenbezitters uit heel België zelf naar Luik moeten rijden met een ongewenst wapen, noemt Degroote ‘onveilig’. ‘Zeker omdat ons land 400. 000 wapenbezitters telt, die samen meer dan 700.000 wapens bezitten, en omdat veiligere alternatieven voorhanden zijn. In het verleden zijn er al veiligheidsproblemen geweest.’

De N-VA heeft een wetsvoorstel klaar om ‘de wantoestanden aan te pakken’ en het huidige systeem te hervormen. ‘Om de Wapenproefbank te ontlasten stellen we voor om de taken van de wapenhandelaars te verruimen’, stelt Degroote. ‘Ons land telt ongeveer 500 handelaars. Het voorstel voorziet dat zij voortaan ook wapens mogen neutraliseren en vernietigen. Dat geeft meer opties aan de vele wapenhouders, de politiediensten en de griffies, die vandaag duizenden in beslag genomen wapens in beheer hebben.’

Opleiding

Of het uitbesteden van zo’n gevoelige kwestie aan wapenhandelaars geen nieuwe veiligheidsrisico’s creëert? Degroote: ‘Zowel in Wallonië als in Vlaanderen zijn de wapenhandelaars vragende partij om meer te kunnen doen. Ons wetsvoorstel voorziet ook in een verplichte én een permanente opleiding voor de handelaars.’

‘Tot nu toe krijgen ze een erkenning als ze hun beroepsbekwaamheid kunnen bewijzen. Dat gaat dan over hun kennis van de regelgeving en beroepsdeontologie. Maar zo’n examen is maar een momentopname, terwijl de wapenwet regelmatig verandert. Voor ons is het belangrijk dat de wapenhandelaars hun kennis en vaardigheden regelmatig moeten bijschaven.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud