N-VA tegen belasting op levensverzekeringen

Axel Haelterman ©Photo News

'Belast alles wat roerende inkomsten oplevert op dezelfde manier, ook de spaar- en beleggingsverzekeringen.' Met die boodschap vallen 5 Belgische topfiscalisten ook de Tak-21 en Tak-23 levensverzekeringen aan. Regeringspartij N-VA is er alvast niet voor te vinden.

Een belasting op dergelijke producten zou de staat een half miljard euro kunnen opleveren, schrijft De Standaard. 'Als er toch een extra belasting op vermogen moet komen, voer dan een belasting in op de opbrengsten van de spaar- en beleggingsverzekeringen (Tak 21 en Tak 23, nvdr.)', zegt professor Axel Haelterman (KUL), tevens lid van de Hoge Raad van Financiën. De belastingsvrijstelling op die producten noemt hij een anomalie in het belastingsysteem. 

Er is toch geen enkele reden waarom de rente-inkomsten uit een termijnrekening 25 procent belast worden en die uit een spaarverzekering niet?
Belgische topfiscalisten

Ook zijn collega's Michel Maus (VUB) en Bruno Peeters (UA) en de topfiscalisten Victor Dauginet en Luc Vanheeswijck vinden dat de belastingvrijstelling voor die verzekeringsproducten niet meer van deze tijd is. Alleen zijn die producten zo populair bij Belgen dat eraan raken zoals vloeken in de kerk is. Alleen het spaarboekje, waarbij de eerste 1.880 rente vrijgesteld is, lijkt nog heiliger voor de Belg.

'Maar er is toch geen enkele reden waarom de rente-inkomsten uit een termijnrekening 25 procent belast worden en die uit een spaarverzekering niet?', klinkt het. Spaarverzekeringen zoals Tak-21 en Tak-23 zijn niet helemaal vrijgesteld van belastingen, maar wel als er aan bepaalde voorwaarden voldaan is. Bij Tak-21 is dat bijvoorbeeld het geval als je dat product meer dan 8 jaar aanhoudt.

Langetermijnsparen

Het is belangrijk dat Belgen gestimuleerd worden op lange termijn te beleggen. Dan kunnen de verzekeraars dat geld op lange termijn in de economie stoppen.
Assuralia
Beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen

Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen - de verzekeringslobby dus - verzet zich natuurlijk tegen het idee. 'Het is toch belangrijk dat er een onderscheid blijft tussen de fiscale behandeling van sparen op korte en middellange termijn, en op heel lange termijn zoals het geval is met spaarverzekeringen. Het is belangrijk dat Belgen gestimuleerd worden op lange termijn te beleggen. Dan kunnen de verzekeraars dat geld op lange termijn in de economie stoppen.'

Ook uit politieke hoek wordt afwijzend gereageerd. 'Hiermee wordt in de eerste plaats de kleine spaarder getroffen', zegt N-VA-Kamerlid Peter Dedecker. 'Naast de eigen woning en het pensioensparen zijn spaarverzekeringen voor de hardwerkende Vlaming een manier om zijn of haar oude dag veilig te stellen. Het is een aanvulling op de wel erg matige overheidspensioenen. Daar blijf je als overheid af', zegt Dedecker.

Vermogenswinstbelasting

Naast de eigen woning en het pensioensparen zijn spaarverzekeringen voor de hardwerkende Vlaming een manier om zijn of haar oude dag veilig te stellen. Het is een aanvulling op de wel erg matige overheidspensioenen. Daar blijf je als overheid af.
Peter Dedecker
N-VA-Kamerlid

Voor de N-VA 'kan dit soort maatregelen nooit een plaats krijgen binnen de tax shift'. N-VA is voorstander 'van een tax shift die de torenhoge lasten op arbeid omlaag haalt en de totale belastingdruk niet verhoogt'.  'Vorig weekend nog heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt duidelijk de krijtlijnen van de tax shift geschetst. Het gaat om een verschuiving van lasten op arbeid naar lasten op verbruik (btw en accijnzen), vervuiling en vermogenswinst. Zoals ook door de OESO, het IMF en de Europese Commissie in die volgorde wordt aanbevolen', luidt het bij de Vlaams-nationalisten.

'Er kan voor de N-VA over een vermogenswinstbelasting worden gesproken,' zegt Dedecker, 'onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat daarbij de middenklasse en de kleine spaarder worden ontzien.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud