N-VA: 'Waarom gaat politie gratis naar dokter en u niet?'

©Photo News

Voor N-VA kan het niet langer dat politiemensen volledig gratis naar de dokter gaan. Dat kost de staat elk jaar meer dan twee miljoen euro. ‘Gewone burgers betalen remgeld, dus waarom niet bij de politie?’, stelt N-VA-Kamerlid Koenraad Degroote in De Tijd.

Het systeem bestaat al lang, maar is amper bekend bij het brede publiek. Sinds de éénmaking van de politiediensten in 2000 en 2001 kunnen alle operationele politiemensen hun medische kosten volledig laten terugbetalen. Het gaat over een gewone consultatie bij de huisarts, een behandeling door een kinesist, tandzorgen, hospitalisaties, aankopen van geensmiddelen, enzovoort. Telkens kan de medische dienst van de politie na de tussenkomst van de mutaliteit en de hospitalisatieverzekering ook nog de resterende kosten terugbetalen.

En dat voordeel kost de staat elk jaar een aardige duit, waarschuwt N-VA-Kamerlid en politiespecialist Koenraad Degroote. Hij heeft de cijfers opgevraagd bij de minister van Binnenlandse Zaken. Het afgelopen jaar ging het om 1,639 miljoen euro aan trimestriële terugbetalingen voor personeelsleden van de lokale en de federale politie. Daar komt nog 468.000 euro bij, die de federale politie terugbetaalde aan erelonen van door de politie ‘erkende artsen’. In de twee vorige jaren was de kostprijs gelijklopend.

‘Het kost ons dus elk jaar twee miljoen euro om ook het remgeld terug te betalen aan politiemensen. Dat is niet rechtvaardig tegenover de gewone burger die dat wel betaalt’, vindt Degroot. ‘Dit systeem bestond vroeger bij de Rijkswacht omdat de lonen daar lager waren en op die manier gecompenseerd werden. Maar sinds de eenmaking van de politie is dat voordeel bij de politie niet meer te verantwoorden. Zeker als de politie zo op z’n tandvlees zit zoals vandaag. Die twee miljoen euro kan veel nuttiger besteed worden. Bovendien zijn ons ook gevallen van misbruik gesignaleerd waarbij politiemensen ook al familieleden lieten mee profiteren van dit voordeel.’

Jan Adam van de politievakbond van het ACV is niet te spreken over de uitlatingen van de N-VA. ‘In elk bedrijf zijn er onderhandelingen en worden voordelen toegekend aan het personeel. Sommigen krijgen ene bedrijfswagen, een computer van de werkgever, een groter gsm-abbonnement, enzvoort. Dit is nu eenmaal een voordeel voor het operationeel kader dat bij de politie werkt’, stelt de vakbondsman.

Adam noemt de oproep van N-VA om de medische kosten niet langer terug te betalen ronduit ‘kleingeestig en kortzichtig’. ‘We merken al langer dat de N-VA stelselmatig onze voordelen bij de politie wil afbouwen. Men wil ook verschillende politiedepartementen privatiseren of uitbesteden. Men heeft de drukkerij van de politie al overgeheveld, men wil de luchtsteun laten uitvoeren door Defensie,... Ik zeg u: het zal finaal nog meer kosten.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud