Nationale Bank schuift noodbegroting naar voren

Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank. ‘Ik hoop nog altijd dat er snel een nieuwe regering komt.'

Belgische economie overleeft politiek rampjaar, maar knipperlichten staan op oranje. In zeer bedekte termen legt de gouverneur van de Nationale Bank het idee van een noodbegroting op tafel. ‘Zonder bijsturing loopt het Belgische overheidstekort opnieuw op tot 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp)’, aldus Pierre Wunsch.

Het is een vreemde situatie: in een jaar waarin ons land in een politieke impasse belandde en wereldwijd het recessiespook opdook, heeft de Belgische economie verrassend goed standgehouden. Met 1,4 procent groei deden we het in 2019 beter dan het Europese gemiddelde.

Met 74.000 nieuwe jobs presteerde de arbeidsmarkt bijna even sterk als in het topjaar 2017. En het is van 2001 geleden dat de koopkracht per inwoner nog zo’n stijging kende als in 2019.

Tijdens de voorstelling van het jaarverslag van de Nationale Bank wierp Wunsch een bloempje naar de taxshift van de regering-Michel, die onlangs nog door de PS werd afgekraakt als de bron van het uitdeinende begrotingstekort. Paradoxaal genoeg droeg ook het feit dat er geen volwaardige regering was, bij aan het groeicijfer. Een regering die niet saneert, drukt ook niet op het bruto binnenlands product (bbp), is de logica van de Nationale Bank. 

'Zonder bijsturing loopt het overheidstekort opnieuw op tot 3 procent van het bbp.'
Pierre Wunsch
Gouverneur van de Nationale Bank

Toch trekt Wunsch aan de alarmbel. Het is niet omdat het economisch vrij goed gaat en de rentelasten laag blijven, dat België zich een verdere ontsporing van het overheidstekort van intussen 9 miljard euro kan permitteren.

Daarvoor blijven er te veel knipperlichten: vergrijzing, een gebrek aan productiviteitsgroei, een te lage inflatie en de klimaatuitdaging. ‘Er is nood aan beleidsruimte. Zonder bijsturing van de begroting verdwijnt elke marge om fiscaal bij te sturen als de rente begint te stijgen of de economie afkoelt.’

Idealiter moet het tekort in twee jaar tijd teruggebracht worden naar 1 procent van het bbp, want vanaf dat punt begint de schuld te dalen, redeneert Wunsch. Maar zolang er geen regering is met een meerderheid in de Kamer kan die bijna niet bijsturen. Daar moet dringend iets aan veranderen.

Nieuwe verkiezingen

‘Ik hoop nog altijd dat er snel een nieuwe regering komt’, zegt de gouverneur. ‘Lukt dat niet, dan moet men toch eens beginnen na te denken over een manier om in lopende zaken een begroting voor 2020 op te maken.' Dat zou dan betekenen dat de minderheidsregering van premier Sophie Wilmès (MR) steun zoekt bij de oppositiepartijen om nieuwe besparingen of inkomsten te realiseren.  

Dat de gouverneur dat signaal geeft, is niet geheel toevallig. In de Wetstraat is het denkwerk daarover bezig. In de regering zijn al nota's gemaakt over welke maatregelen genomen kunnen worden om de ontsporing weer onder controle te brengen. Het idee van een noodbegroting wordt achter de hand gehouden als laatste redmiddel, wanneer ook het werk van koninklijk opdrachthouder Koen Geens (CD&V) op niets uitdraait.

Die vrees groeit overigens met de dag. In Franstalig België zijn de PS, de MR en de PTB zich zo hard aan het profileren dat bij de Vlaamse partijen de vrees voor nieuwe verkiezingen toeneemt. En dat men zich daarop dus ook begint voor te bereiden. In zulke omstandigheden is het bijna ondenkbaar dat partijen hun nek gaan uitsteken voor lastige begrotingsmaatregelen zonder garantie op een latere regeringsdeelname.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud