Advertentie
netto

Nationale Bank tempert 'heel voorbarige conclusies' over verplichte schatting

©Wouter Van Vooren

De Nationale Bank is van oordeel dat de verplichte schatting van een woning bij het toekennen van een woonkrediet niet noodzakelijk betekent dat jonge koppels met weinig eigen inbreng geen lening meer kunnen krijgen, of hen met extra kosten zal opzadelen.

Voor het verstrekken van een hypothecaire lening moeten banken een schatting van de waarde van het pand doen. Dat raakte vorige week bekend. Het gaat om een nieuwe verplichting van de Europese bankenwaakhond EBA.

'We hebben gemerkt dat de beslissing van de European Banking Authority (EBA) tot heel wat speculatie en verkeerde berichtgeving heeft geleid. Enkele experts hebben er conclusies uit getrokken die helemaal verkeerd of zeer voorbarig zijn', zegt de Nationale Bank.

De verplichte schatting zal volgens de Nationale Bank niet tot een aardverschuiving op de Belgische vastgoedmarkt leiden.

De Belgische toezichthouder heeft daarom een persbericht met toelichting uitgestuurd. De verplichting zal niet tot een aardverschuiving op de Belgische vastgoedmarkt leiden, klinkt het.

'De Europese regelgeving bepaalt sinds jaar en dag dat banken voor de berekening van het kapitaalbeslag uitgaan van een voorzichtig geschatte waardering van de woning. Instellingen konden daarvoor al een beroep doen op interne of externe schatters. De EBA heeft de regels nu verduidelijkt en geharmoniseerd voor heel Europa.'

Statistische modellen

'Een schatting kan zowel door een interne of externe schatter uitgevoerd worden op basis van een volledig bezoek ter plaatse of door gebruik te maken van geavanceerde statische modellen als die voldoen aan de EBA-verplichtingen', zegt de Nationale Bank.

Banken hanteren intern nu al modellen om panden te schatten. 'De verwachting is dat de Belgische banken in de meeste gevallen gebruik kunnen maken van de statistische modellen, tenzij de waarde van het pand met onvoldoende zekerheid kan worden bepaald', zegt de Nationale Bank. 'Van een expertise is dus meestal geen sprake. En evenmin van de bijhorende kosten.'

Bijpassen

Ook tempert de Nationale Bank de vrees dat de maatregel de doodsteek kan zijn voor jonge koppels met weinig eigen inbreng.

Banken dienen rekening te houden met de schatting bij het bepalen van de hoogte van de lening. Maar als de geschatte waarde van het pand lager ligt dan de aankoopprijs, zullen koppels nog dieper in de buidel moeten tasten om het verschil bij te passen, vrezen sommige experts. 'Niet noodzakelijk', stelt de Nationale Bank.

Ze verwijst naar haar beleid waarbij ze toestaat dat jonge kopers, die voor het eerst een woning kopen, toch meer dan 90 procent van de aankoopwaarde kunnen lenen. Banken mogen voor die eerste aankopers 35 procent van de aangegane leningen verstrekken met een hogere quotiteit. 'We stellen vast dat de meeste banken een voorzichtig beleid voeren en in een aantal gevallen nog over enige marge beschikken voor ze die drempelwaarde bereiken', klinkt het.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA), die het belangrijk vindt dat jonge kopers geen nadeel ondervinden van de maatregel, laat na overleg met de banksector weten enigszins gerustgesteld te zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud