netto

Nieuw coronapakket: 400 miljoen voor zorgsector en verbod op ereloonsupplementen

©Photo News

De Kamer heeft afgelopen nacht een handvol steunmaatregelen goedgekeurd om de coronacrisis door te komen. Hulp voor de cultuursector haalde het niet.

Verbod op ereloonsupplementen

De Kamer heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat ziekenhuizen verbiedt ereloonsupplementen en andere niet door de ziekteverzekering gedekte kosten aan te rekenen aan patiënten die gehospitaliseerd worden omdat ze besmet zijn met het coronavirus. De wet gaat in op 11 maart, de begindatum van de coronapandemie in België.

De wet zegt vandaag al dat supplementen verboden zijn op intensieve zorg, bij de opname in een éénpersoonskamer als die medisch noodzakelijk is en als het ziekenhuis de patiënt die aangeeft een meerpersoonskamer te willen niet kan onderbrengen in zulke kamer. Die wet wordt uitgebreid met de zekerheid dat alle coronapatiënten tijdens de volledige duur van hun ziekenhuisbehandeling geen supplementen aangerekend krijgen.

Zorgsector krijgt 400 miljoen euro extra

De middelen waren vorig jaar al toegezegd, maar het goedgekeurde wetsvoorstel bestendigt die middelen en legt de exacte verdeling ervan vast.

Het grootste deel gaat naar de algemene ziekenhuisfinanciering, waarmee extra verpleegkundigen kunnen worden aangeworven. Zowat 48 miljoen euro is voorzien voor bijkomend zelfstandig personeel. Voor bijkomende thuisverpleegkundigen is 16 miljoen euro beschikbaar.

Zowat een tiende van de middelen, ongeveer 42 miljoen euro, gaat naar opleiding en mentorschap van stagiairs, waarmee zorgkundigen naar verpleegkundigen omgeschoold kunnen worden terwijl de huidige werkgever ze doorbetaald.

Hogere uitkeringen voor arbeidsongeschikten 

De uitkeringen voor wie tijdens de coronacrisis arbeidsongeschikt werd komen op het niveau van de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid. Ze stijgen van 65 naar 70 procent van het brutoloon. Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan een akkoord dat de sociale partners sloten. 

Er wordt ook tijdelijk een minimumuitkering voor arbeidsongeschiktheid ingevoerd.

Loonoverdracht tijdelijk ingeperkt

Loonbeslag is een juridische procedure waarbij een deurwaarder of de fiscus oplegt een deel van het loon in te houden. Bij loonoverdracht gaat het bijvoorbeeld om iemand die een lening afsluit en de bank de toelating geeft het geld te innen bij de werkgever als hij die niet afbetaalt.

Tot eind augustus worden de grenzen voor loonbeslag en -overdracht met 20 procent opgetrokken, wat alvast de laagste inkomens beter moet beschermen.

Belastingvrije coronareserve voor bedrijven

Zelfstandigen en bedrijven kunnen met een 'carry back'-mechanisme hun verliezen van 2020 afzetten tegen de winsten van 2019. Zo kunnen ze hun voorafbetalingen (deels) terugvragen en wordt de belastingfactuur voor inkomstenjaar 2019 getemperd.

De maatregel geldt zowel in de vennootschapsbelasting (ondernemingen) als in de personenbelasting (zelfstandigen).

Steun voor cultuursector onder de loep

Een wetsvoorstel dat artiesten en technici uit de cultuursector makkelijker toegang moet geven tot werkloosheidsuitkeringen is niet door de Kamer geraakt. De N-VA heeft een advies van de Raad van State gevraagd en heeft daarvoor de vereiste vijftig stemmen gevonden bij Open Vld, CD&V en het Vlaams Belang.

'Andere werknemers moeten nog altijd minstens 312 arbeidsdagen bewijzen voor ze een werkloosheidsuitkering kunnen ontvangen. De minimumvoorwaarden voor werknemers in de artistieke sector om in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering zullen zodanig worden verlaagd dat vrijwel iedereen er aanspraak op kan maken, dat kan niet de bedoeling zijn', zegt N-VA-Kamerlid Bjorn Ansseeuw. 

De groenen en socialisten noemen de demarche een vertragingsmanoeuvre.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud