Nieuwe bazooka, hogere rentevoet

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem. ©BELGA

Vincent Van Peteghem (CD&V) schaaft de bankenbazooka bij: bedrijven krijgen een beperkt extra betalingsuitstel voor hun leningen. En onder de staatswaarborg vallen voortaan ook overbruggingskredieten tot vijf jaar, zij het tegen een hoger tarief.

Ondernemersorganisaties drongen al dagenlang aan op een snelle beslissing over de verlenging van de bankenbazooka, die er vrij snel na het uitbreken van de coronacrisis kwam. De bazooka bestond uit een staatswaarborg van 50 miljard aan overbruggingskredieten en een bankenmoratorium, waarbij bedrijven tot 31 december de afbetaling van hun kredieten konden uitstellen. Met het jaareinde in zicht begon de nervositeit toe te nemen. Dinsdagavond bereikte het kernkabinet een akkoord over het voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) om beide luiken te verlengen.

Voor het verlengen van het betalingsuitstel voor kredieten was de regering gebonden aan de beperkingen van Europa.

Voor het moratorium op ondernemings- en woningkredieten was de regering gebonden aan de strikte richtlijn van de Europese Bankenautoriteit (EBA) dat voor elk krediet maximaal negen maanden uitstel gegeven mocht worden. Daar komt geen afwijking op. Dat heeft als gevolg dat bedrijven die bijvoorbeeld al zeven maanden van het moratorium genieten, maar twee maanden extra uitstel van betaling kunnen krijgen. Voor nieuwe kredieten wordt het uitstel van aflossing van kapitaal beperkt tot drie maanden. Een gelijkaardige verlenging komt er voor particulieren met een hypothecaire lening en een beperkt inkomen. Zij het dat zij zowel de aflossing van hun kapitaal als de intresten kunnen uitstellen.

Maximale rentevoet naar 2,5 procent

Het tweede luik van de bazooka, de garantieregeling voor kmo’s, wordt verlengd tot 30 juni 2021. Maar op vraag van onder andere Unizo komt er wel een uitbreiding. De maximale looptijd van de overbruggingskredieten gaat van drie naar vijf jaar. Ook ondernemingen met een hoger risicoprofiel, die vandaag moeilijk een ondernemingskrediet kunnen krijgen, komen voortaan in aanmerking. Dat komt wel tegen een prijs: de maximale rente stijgt van 2 naar 2,5 procent.

‘Met de verlenging van deze steunmaatregelen willen we de hardst getroffen sectoren en mensen ondersteunen’, zegt minister Van Peteghem.

'Banken moeten verantwoordelijkheid nemen'

Unizo is tevreden dat er eindelijk duidelijkheid is voor alle bedrijven die ongerust waren door de naderende deadline. Maar de zelfstandigenorganisatie vreest dat het akkoord door de beperkingen van de EBA in veel ondernemen problemen creëert.

'Bedrijven die al sinds april uitstel van betaling krijgen, verliezen hun recht en moeten andere oplossingen zoeken. Dat is pijnlijk want de nood is hoog. Uit onze bevraging blijkt dat 24 procent van onze leden met kredieten op het punt stonden een nieuw uitstel aan te vragen. We vragen dan ook dat de banken maximaal hun verantwoordelijkheid nemen. Dat kan door toch bijkomend uitstel te verlenen of een alternatieve financieringsoplossing aan te bieden', zegt Johan Bortier van Unizo.

De banken willen moratoria op individuele basis. Het is aan hen om te tonen dat ze het vertrouwen waard zijn.
Bruno Schaubroeck
Event Confederation

In die zin is het volgens de organisatie goed dat de staatswaarborg voor overbruggingskredieten wordt verlengd en dat de maximale looptijd wordt uitgebreid naar vijf jaar. 'Toch is voor sommige sectoren - die al sinds het begin van de crisis zwaar getroffen zijn en nog lang zullen lijden - een structurele oplossing nodig, naast dit nieuwe bankenakkoord', aldus Bortier.

Vogelvrij

Een zelfde reactie komt er van bij de zwaar getroffen evenementensector. 'De uitbreiding van de overbruggingskredieten is een goeie stap, maar het einde van het moratorium, door de limiet van EBA, verklaart onze sector vogelvrij.' Een moratorium op maat van de ondernemer is wel toegestaan. De banken willen het op individuele basis, het is nu aan hen om te tonen dat ze het vertrouwen waard zijn', aldus Bruno Schaubroeck van Event Confederation.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud