Karine Lalieux krijgt ferme kluif aan minimumpensioenen

Karine Lalieux (PS) is de nieuwe minister van Pensioenen. ©Photo News

Een minimumpensioen van 1.500 euro netto zit er allicht niet in en veel mensen zullen bovendien nooit aanspraak kunnen maken op het verhoogde minimumbedrag. De nieuwe minister van Pensioenen, Karine Lalieux (PS), krijgt een stevige kluif aan het verkopen van de maatregel.

Een stijging van het minimumpensioen tot 1.500 euro netto was de grote verwezenlijking waarmee de socialisten woensdag bij de landing van de Vivaldi-onderhandelingen uitpakten. Ruim de helft van de 2,2 miljoen gepensioneerden heeft nu een lager pensioen en kijkt dus uit naar een extraatje. Twee dagen later blijkt die trofee toch iets minder te glinsteren dan eerst voorgesteld.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez bond de kat de bel aan. Een minimumpensioen van 1.500 euro netto? 'Dat is niet correct', verklaarde hij in de Franstalige media. Bij de Franstalige liberalen wordt erop gewezen dat het minimumpensioen met het toegekende budget tot maximaal 1.580 euro bruto kan stijgen. Wie een beetje vertrouwd is met het Belgische belastingregime, weet dat hij daarvan geen 1.500 euro netto overhoudt.

3 miljard
budget pensioenverhoging
Volgens de Pensioendienst is 3 miljard euro nodig om de minimumpensioenen tot 1.500 euro netto te verhogen. De regering-De Croo maakt tegen 2024 1,2 miljard vrij.

Nettobelofte moeilijk hard te maken

Het probleem met de nettobelofte van de socialisten is dat ze moeilijk hard te maken is. Hoeveel iemand netto overhoudt van een brutopensioen, hangt in hoge mate af van zijn persoonlijke situatie. De Pensioendienst gaat er bij berekeningen doorgaans van uit dat een pensioen van 1.750 euro bruto nodig is om 1.500 euro netto over te houden.

Om de minimumpensioenen te verhogen tot 1.500 euro netto is volgens de Pensioendienst 3 miljard euro nodig. Wordt er rekening gehouden met terugverdieneffecten, dan is dat nog altijd 1,4 miljard. Tegen 2024 maakt de regering-De Croo 1,2 miljard vrij, te weinig dus om het gat in het meest optimistische geval dicht te rijden.

In het regeerakkoord staat dan ook dat het 'minimumpensioen geleidelijk zal worden opgetrokken richting tot 1.500 euro'. Het woord 'richting' is daarbij belangrijk. In socialistische kringen wordt toegegeven dat de minimumpensioenen verhogen tot 1.500 euro netto moeilijk wordt. 'Maar we zullen er wel dichtbij zitten', is te horen.

Complexe realiteit

Het huidige minimumpensioen bedraagt 1.237 euro bruto, dus alles in de richting van 1.500 euro is een mooie vooruitgang. Alleen: de realiteit is veel complexer. Die 1.500 euro is het minimumbedrag voor een gepensioneerde die 45 loopbaanjaren achter de rug heeft. Daarbij tellen zowel gewerkte jaren als periodes van werkloosheid en ziekte mee. Maar zelfs dan geraken de meeste gepensioneerden daar niet en krijgen ze minder.

Het minimumpensioen wordt immers afgezet tegenover de lengte van de loopbaan. Wie 30 jaar op de teller heeft staan, en dus twee derde van een volledige loopbaan van 45 jaar kan voorleggen, heeft recht op twee derde van het minimumpensioen en binnenkort dus 1.000 euro. Vandaag is dat minstens 825 euro. Opnieuw is dat een forse verbetering, maar veel van die mensen droomden allicht al van een minimumpensioen van 1.500 euro en zullen daar nooit geraken.

Wie minder dan 30 jaar heeft gewerkt, heeft bovendien geen recht op het minimumpensioen. Het gaat om de allerlaagste pensioenen en zij zullen geen verbetering merken. Sterker nog, in het regeerakkoord is vastgelegd dat de voorwaarden om het minimumpensioen te krijgen worden verstrengd. Er wordt uitgezocht of bij de 30 loopbaanjaren die vereist zijn om het minimumpensioen te krijgen niet minstens een welbepaald aantal effectief gewerkte jaren moet zitten.

'Ik wens een regering die het minimumpensioen naar 1.500 euro verhoogt veel succes met de communicatie', verklaarde pensioenexpert Frank Vandenbroucke (sp.a) begin dit jaar aan De Tijd. Ironisch genoeg is hij nu minister in die federale regering. Hij kan zijn collega Lalieux ongetwijfeld wat advies geven.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud