OESO hekelt 'genereuze behandeling' bedrijfswagens

©Sofie Van Hoof

De OESO is vol lof over de federale taxshift, maar het fiscale voordeel voor bedrijfswagens moet het opnieuw ontgelden. Dat blijkt uit de economische vooruitzichten van de denktank.

De lastenverschuiving van de federale regering kan op veel lof van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) rekenen.

Het is een ‘manier om de fiscale druk te verlichten’, staat te lezen in de economische vooruitzichten. Het ingezette traject is het juiste, maar België moet volgens de OESO nog een stap verder gaan door de bedrijfswagens aan te pakken.

‘De fiscale hervorming van de federale regering moet de publieke schuld aanpakken die een van de hoogste is van de Europese Unie en tegelijkertijd de fiscale druk verlichten’, zegt het rapport. De OESO wijst erop dat de regering door de belastingen te verschuiven van arbeid naar consumptie erin slaagt de competitiviteit te versterken en de werkgelegenheid te stimuleren. Globaal gezien zal de Belgische economie, weliswaar traag, groeien.

Werkpunten

Er zijn ook werkpunten. De OESO wijst erop dat kwetsbare groepen zoals migranten nog te moeilijk de weg naar een opleiding vinden. Ook de trage daling van de Belgische werkloosheid is de economische denktank een doorn in het oog.

Maar vooral de bedrijfswagens moeten het ontgelden. België moet af van het ‘genereuze systeem van bedrijfswagens’. Daardoor zou de uitstoot van broeikasgassen fors verminderen en de luchtkwaliteit verbeteren. De OESO pleit ervoor om een systeem van péage of een wegenvignet in te voeren.

Het is niet de eerste keer dat de OESO de bedrijfswagens aanvalt. De denktank vraagt al langer dat België afstapt van het fiscale voordeel.

Ook de Europese Commissie pleitte in het verleden al voor de afschaffing van de belastingaftrek voor bedrijfswagens, net als de werkgeversorganisatie Voka. Die ziet meer heil in een mobiliteitsbudget, waarbij de werknemer op een fiscaal gunstige manier zelf kan kiezen hoe hij naar het werk komt.

Het federaal regeerakkoord rept met geen woord over de bedrijfswagens, maar politiek rijpen de geesten. CD&V is al langer voorstander van een mobiliteitsbudget. Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) verklaarde zich bereid om de afbouw van het fiscale voordeel voor bedrijfswagens te bekijken. ‘De federale regering wil mensen die werken netto meer laten overhouden. Als we daar verdere stappen in doen, lijkt het me logisch dat we dat minder gaan doen met auto’s.’

Ook de N-VA, die zowel federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt als Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts levert, sluit de deur niet helemaal. ‘Ik wil de regeling rond de bedrijfswagens gerust compenseren via een lineaire lastenverlaging, maar ik weet niet of dat er op korte termijn in zit’, zei Weyts eerder. ‘Het is gek dat je mensen financieel beloont met een bedrijfswagen om in de file te gaan staan. We moeten uiteindelijk werk maken van een mobiliteitsbudget.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud