Ondernemers profiteren van hervorming vennootschapswet

Voor de oprichting van het nieuwe statuut van bv (besloten vennootschap) is geen verplicht minimumkapitaal meer vereist. ©shutterstock

De hervormde vennootschapswet heeft een groot effect gehad op het aantal nieuwe ondernemingen. In de tweede helft van het jaar zijn een derde meer vennootschappen opgericht dan vorig jaar.

Er zijn 15.568 nieuwe vennootschappen opgericht tussen 17 mei en 16 november dit jaar. Dat is 31,4 procent meer dan de 11.850 vennootschappen die in dezelfde periode vorig jaar het licht zagen. Maar opvallend genoeg werden in de eerste helft van 2019 slechts 2.200 vennootschappen opgericht, wat dan weer een daling is van 9 procent. In mei is de wetgeving voor vennootschappen grondig veranderd, waardoor de meerderheid heeft gewacht om een vennootschap op te richten.

Flexibel

Op 1 mei zijn de regels vereenvoudigd en flexibeler geworden om ondernemen toegankelijker te maken en buitenlandse investeerders aan te trekken. Voortaan zijn oprichters en aandeelhouders vrijer in hun organisatie en bestuur: zo is de ratio één aandeel/één stem niet langer een verplichting.

Van de 17 oorspronkelijke ondernemingsstructuren blijven er nog vier over, en de financiële drempel om een bedrijf te starten ligt aanzienlijk lager. Voor de oprichting van een bv (besloten vennootschap) is nu geen minimumkapitaal meer vereist. Voor de vroegere ondernemingsvorm bvba (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) ging dat om een verplichte 18.550 euro.

4
Statuut
Nog 4 van de 17 ondernemingsstructuren blijven bestaan na de hervorming van de vennootschapswet.

Dat blijkt een populaire maatregel bij kleine en middelgrote bedrijven. Bijna alle nieuwe vennootschappen (96,2 procent) kozen voor dat nieuwe statuut van bv. De nv’s (naamloze vennootschappen) hebben een veel kleiner aandeel van 2,3 procent. Voor een nv geldt de norm van minstens 61.500 euro startkapitaal. Ze is vooral bedoeld voor grote of beursgenoteerde bedrijven.

Begunstigden

Ook het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners) kreeg een update. Om terroristen sneller op te sporen en witwassen te bestrijden verplicht Europa elke lidstaat een register bij te houden waarin voor elk bedrijf, vereniging of stichting wordt bijgehouden wie de touwtjes in handen heeft.

Bedrijven moesten voor 30 september hun begunstigden registeren. In augustus was dat nog maar bij twee op de tien bedrijven gebeurd. Een half miljoen bedrijven riskeerde een boete die kan oplopen van 250 tot 50.000 euro. De fiscus geeft de bedrijven nu respijt tot het einde van het jaar voor die registratie. Volgens cijfers van de FOD Financiën moet nog 40 procent van de bedrijven dat in orde brengen.

eStox

In mei lanceerden de Belgische notarissen eStox, een elektronisch effectenregister dat aandeelhouders vooral praktisch bijstaat. Door een link tussen eStox en het UBO-register moet de registratie van de begunstigden vlotter gaan. Volgens de Federatie van het Notariaat (Fednot) hebben nu bijna 5.000 vennootschappen, zowel nieuwe als bestaande, een beroep gedaan op eStox.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud